deReliana Groza ianuarie 5, 2022

Declarația de beneficiar real. Modificări la final de an

La finalul lunii decembrie a fost publicată Legea nr. 315, care aduce modificări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și introduce noi prevederi cu privire la declarația privind beneficiarul real.

Citește articolul

Modificări de ultimă oră privind beneficiarul real

iulie 7, 2020Reliana Groza

În Monitorul Oficial nr. 58 din 06.07.2020 a fost publicată Legea privind modificarea și completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aducând o modificare benefică societăților comerciale.

Astfel, art 56 din lege a fost completat cu două noi alienate, prin care sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

  • Regiile autonome, companiile si societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat
  • Persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În cazul persoanelor exceptate și enumerate mai sus, Registrul Comerțului este cel care va completa din oficiu Registrul Beneficiarilor Reali, pe baza documentelor depuse de societăți la înființare sau la diversele modificări ale statutului sau actului constitutiv.

CITEȘTE MAI MULT

Noi precizări privind activitatea Registrului Comerțului

mai 15, 2020Reliana Groza

Odată cu încetarea Stării de Urgență avem și câteva noutăți în ce privește activitatea Registrului Comerțului.

Astfel, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării Stării de Urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se va desfășura cu preponderență prin depunerea dosarelor online sau prin corespondență.

Concomitent s-a reluat de astăzi (15 mai) programul cu publicul la ghișeele instituției, cu un program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, respectiv:

  • Luni-joi 09:00-11:00 12:00-14:00
  • Vineri 08:0-10:00 11:00-13:00

Accesul publicului se realizează cu prezența unei singure persoane la ghișeu, cu obligația respectării unei distanțe de 2 metri față de ghișeu și față de persoana cu care se intersectează.

CITEȘTE MAI MULT

Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels

iunie 29, 2015Reliana Groza

În data de 2 iunie 2015 a fost publicată in Monitorul Oficial Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels, cu aplicabilitate începand cu data de 17 iulie 2015. 

 Această lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microintreprinderi şi întreprinderi mici, societăţi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

CITEȘTE MAI MULT

Obligativitatea formularelor fiscale 088 si 098

februarie 19, 2015Reliana Groza

În data de 16.01.2015 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul cu numărul 112 prin care au fost introduse două formulare fiscale, Declaratia 098 şi Declaratia 088, cu aplicabilitate începând cu data de 02.02.2015.

Declaraţia 098 este denumită „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazută în anexa nr. 1 la ordin, cu instrucţiuni de completare prevăzute în anexa 2, iar Declaraţia 088 este denumită „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevazută în anexa nr. 3.

CITEȘTE MAI MULT

Microîntreprinderi. Ce e nou în 2013?

ianuarie 31, 2013Reliana Groza

Începutul de an a adus o serie de modificări în domeniul microîntreprinderilor. Mai exact, prin OG nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat articolul 1121, litera c) din Codul fiscal, noul său conţinut fiind: „a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro”.

Cu alte cuvinte, pragul de 100.000 eur la venituri existent până anul trecut, prag până la care o societate putea deține titulatura de microîntreprindere, s-a redus la 65.000 eur.

CITEȘTE MAI MULT

Trecerea de la sintagma „societate comercială” la sintagma „societate”

august 2, 2012Reliana Groza

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale.

Această lege va intra în vigoare începand cu data de 01.09.2012.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

CITEȘTE MAI MULT

Facilitățile întreprinzătorului debutant SRL-ID

februarie 25, 2011Reliana Groza

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

  • acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

CITEȘTE MAI MULT

Întreprinzătorul debutant, o nouă formă de SRL

februarie 16, 2011Reliana Groza

În Monitorul Oficial al României nr. 103/09.02.2011 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Persoanele interesate, care doresc să beneficieze de Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la Oficiul Registrului Comerțului în a cărui rază teritorială se stabileşte sediul social .
Beneficiarul Programului reglementat prin această ordonanţă de urgenţă, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

CITEȘTE MAI MULT

Cu ce a schimbat Ordonanţa 82/2010 prevederile Ordonanţei 58/2010?

septembrie 30, 2010Reliana Groza

Obligaţia PFA-urilor de a plati CAS pentru veniturile de natură profesională, conform OUG 58/2010 a fost eliminată odată cu intrarea în vigoare a OUG 82/2010, acestea urmând să facă plata CAS conform Legii 19/2000, adică la fel ca înaintea intrării în vigoare a Ordonanţei 58.

Ordonanţa 82/2010, de modificare a OUG 58/2010, prevede că doar veniturile din drepturi de autor şi convenţii civile sunt impuse cu CAS individuale, spre deosebire de OUG 58/2010, în care obligaţia de plată a contribuţiilor individuale era aplicabila asupra tuturor veniturilor nesalariale obţinute de persoanele fizice.

Potrivit OUG 82/2010, beneficiarii de venituri din drepturi de autor şi convenţii civile datorează contribuţii individuale de asigurări sociale de pensii (10,5%) şi şomaj (0,5%) în următoarele situaţii :

CITEȘTE MAI MULT

Cererea de rambursare a TVA şi declaraţia de ajustare a pro-ratei se depun în format electronic

iulie 15, 2010Reliana Groza

Începând din această lună, cererile de rambursare a TVA şi declaraţile de ajustare a proratei pot fi depuse şi în format electronic.

În 13 iulie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2157 din 06/07/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”

Formularele menţionate mai sus se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

CITEȘTE MAI MULT

Noutăţi cu privire la eliberarea cazierelor judiciare pentru asociaţi şi administratori

iunie 30, 2010Reliana Groza

Odată cu publicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, toţi acţionarii şi administratorii societăţilor comerciale înregistate în România care desfăşoară operaţiuni cu Uniunea Europeană vor trebui să se înscrie până la 1 august 2010 în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuind să prezinte în acest scop, alături de alte documente, un cazier judiciar.

Dat fiind că este vorba de asociaţi şi administratori persoane fizice şi juridice, atât române cât şi străine, Poliţia română a primit noi instrucţiuni de eliberare a acestor caziere judiciare.

Astfel, pentru toate situaţiile, cazierele judiciare se eliberează de către Poliţia română, pentru eliberarea lor fiind necesare următoarele documente:

1. asociaţi şi administratori persoană fizică română:

CITEȘTE MAI MULT

Noi reglementări în activitatea Registrului Comerţului

iunie 28, 2010Reliana Groza

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/23.06.2010 aduce noutăţi şi în privinţa reglementării activităţii Registrului Comerţului. Aceasta modifică mai multe acte normative, printre care şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică şi se completează după cum urmează:

CITEȘTE MAI MULT

Începând cu 01.08.2010 se înfiinţează Registrul Operatorilor Intracomunitari

iunie 28, 2010Reliana Groza

În data de 23.06.2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanţă care aduce modificări Codul fiscal în vigoare. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010.

Scopul declarat al acestor modificări este înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, în special Achiziţii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA.

Astfel, începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, cum ar fi:

CITEȘTE MAI MULT

Măsuri noi în activitatea Oficiului Registrului Comerţului

ianuarie 26, 2010Reliana Groza

În data de 29 decembrie 2009 Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă cu nr. 16 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în vigoare în 15 zile de la publicarea sa şi se va aplica până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.

Această ordonanţă a apărut pe fondul activităţii aglomerate a instanţelor de judecată cu un număr mare de dosare şi în scopul fluidizării procedurilor aferente activităţii comerciale.

CITEȘTE MAI MULT

Societăţile comerciale se pot dizolva acum şi fără lichidator

mai 20, 2009Reliana Groza

Legea 31/1990 a fost din nou modificată în luna aprilie, printre noutăţile importante numărându-se şi posibilitatea dizolvării şi lichidării voluntare a societăţilor comerciale, fără numirea unui lichidator

Astfel art. 227 alin. (1), lit. b), d) din legea 31/1990, actualizata la data de 17.04.2009, descrie procedura dizolvării si lichidării voluntare fără numire de lichidator.

Aceasta procedura scuteşte agentul economic de necesitatea apelării la un lichidator autorizat si întocmirea raportului de lichidare de către acesta. De asemenea, această procedură elimină etapa publicării in Monitorul Oficial a bilanţului de lichidare şi a raportului de lichidare.

Procedura simplificată presupune parcurgerea a 3 etape, pe care le prezentăm în continuare:

Etapa I

CITEȘTE MAI MULT

A fost modificat modul de calcul al îndemnizaţiei pentru creşterea copilului

decembrie 17, 2008Reliana Groza

În data de 10 decembrie 2008 Guvernul României a adoptat Hotărârea nr.1682, care modifică şi completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Această hotărâre aduce o serie de noutăţi în favoarea mamelor sau viitoarelor mame care realizează venituri care depăşesc cu mult valoarea indemnizaţiei fixe lunare de 600 lei.

În acest sens, în normele de aplicare a Ordonanţei mai sus menţionate se prevede că începând cu luna ianuarie 2009, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, datei de la care s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, s-a adoptat copilul ori s-a luat copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă, precum şi datei de la care persoana a fost numită tutore, potrivit legii.

CITEȘTE MAI MULT

Obligativitatea asigurării imobilelor de către persoanele juridice

decembrie 10, 2008Reliana Groza

După îndelungi tergiversări, în 10 noiembrie 2008 a fost în final publicată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Această lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la data de 10.03.2009.

Legea nu se referă doar la obligativitatea asigurării locuinţelor de către persoanele fizice ci are prevederi si pentru imobilele deţinute de către persoanele juridice.

Astfel, orice persoana juridică ce deţine imobile în proprietate, iar acestea sunt înregistrate în evidenţele organelor fiscale, este obligată să încheie contract de asigurare obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. În cazul locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligaţie revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

CITEȘTE MAI MULT

Noi reglementări cu privire la micii întreprinzători

octombrie 30, 2008Reliana Groza

În Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care abrogă expres Legea nr. 300/2004, normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 300/2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Noua reglementare simplifică mult procedura de înregistrare în Registrul Comerţului, precum şi procedura de modificare a actelor privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale.

CITEȘTE MAI MULT