Începând cu 01.08.2010 se înfiinţează Registrul Operatorilor Intracomunitari

În data de 23.06.2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanţă care aduce modificări Codul fiscal în vigoare. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010.

Scopul declarat al acestor modificări este înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, în special Achiziţii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA.

Astfel, începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, cum ar fi:

Citește articolul

În data de 23.06.2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanţă care aduce modificări Codul fiscal în vigoare. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010.

Scopul declarat al acestor modificări este înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, în special Achiziţii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA.

Astfel, începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, cum ar fi:

În data de 23.06.2010 a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, ordonanţă care aduce modificări Codul fiscal în vigoare. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010.

Scopul declarat al acestor modificări este înregistrarea şi scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, în special Achiziţii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA.

Astfel, începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, cum ar fi:

  • livrări intracomunitare de bunuri care au loc în România
  • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5) din Codul Fiscal, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România
  • prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile
  • achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în Romania
  • achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1, de catre persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii Taxei potrivit art. 150 alin. (2).

În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de înregistrare însoţită şi de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competentă din România al asociaţilor şi al administratorilor, cu excepţia asociaţilor societăţilor pe acţiuni.

Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 şi persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva careia s-a pus in mişcare actiunea penală şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legatură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1).

Organizarea şi funcţionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere şi de radiere din acest registru, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Important de reţinut este că persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1.

Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

În materia sancţiunilor, constituie contravenţie efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru. Contravenţia pentru fapta prevazută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.