Consultanță financiară

Servicii de consultanță de specialitate și soluții contabile personalizate care ajută la dezvoltarea afacerii.

Prin intermediul Ascent Finance, societatea de servicii financiar-contabile din cadrul grupului Ascent, vă oferim o serie de servicii de consultanță financiară.

Acestea includ servicii de contabilitate sau supervizare de contabilitate, audit, consultanță fiscală sau management financiar.

Interpretarea și utilizarea corectă a informației financiare este importantă pentru orice manager, având un impact major asupra funcționarea companiei. Echipa Ascent vă ajută să luați cele mai bune decizii pentru viitorul companiei prin furnizarea datelor, previziunilor, calculelor și indicatorilor concreți pe care să vă bazați următorii pași.

Pentru a vă derula liniștiți afacerile este important să aveți o contabilitate bine organizată, care să vă ofere informații corecte pentru deciziile manageriale. Focusul nostru este să vă oferim servicii de consultanță de specialitate care să corespundă celor mai noi prevederi ale Codului fiscal și soluții contabile personalizate care ajută la dezvoltarea afacerii.

Servicii de contabilitate

Pentru a vă derula liniștiți afacerile este important să aveți o contabilitate bine organizată, care să vă ofere informații corecte pentru deciziile manageriale și totodată raportări corecte în relația cu instituțiile Statului.

La Ascent vă oferim asistenţă în organizarea şi gestionarea activităţii financiar contabile, servicii de înregistrare în contabilitate a documentelor, întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale, întocmirea şi certificarea situaţiilor financiare anuale, consultanţă în orice problemă din domeniul financiar contabil şi fiscal.

Supervizări de contabilitate

Dacă aveți activitatea de contabilitate organizată în interiorul firmei, este important să aveți periodic un control extern, pentru a vă asigura că implementați corect toate noile reglementări, într-un sistem fiscal în continuă schimbare, dar și că beneficiați de toate facilitățile existente.

La Ascent vă oferim servicii lunare, trimestriale sau anuale de supervizare a contabilității, constând în verificarea organizării financiar-contabile, verificarea declarațiilor și modului de calculare a taxelor, dar și oferirea de soluții pentru optimizare.

Audit

Prin intermediul partenerilor auditori, Ascent Group oferă servicii de audit financiar. Aceste servicii presupun examinarea situațiilor financiare de către un profesionist independent, și exprimarea unei opinii cu privire la organizarea financiar-contabilă a societății.

Activitatea de audit include analiza comparativă a principalilor indicatori financiari ai societății, identificarea și recomandarea politicilor contabile cele mai adecvate, întocmirea de rapoarte de audit anuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Consultanţă financiară

Prin serviciile de consultanță financiară oferim în principal consultanţă pe probleme de contabilitate, consultanță pe probleme calcul al taxelor: TVA, impozit pe profit, impozite locale, taxe și impozite salariale, consultanță legată de modificările legislative în domeniul taxelor și impozitelor, asistență contabilă în proiecte de fuziuni şi achiziţii, analiză financiară.

Management şi planificare financiară

Interpretarea și utilizarea corectă a informației financiare este importantă pentru orice manager, în orice moment. Serviciile de management și planificare financiară ajută companiile să ia decizii corecte bazându-se pe informaţiile financiare, suport pentru activități de bugetare, analiza cash-flow-ului sau a contului de profit şi pierdere (P&L), interpretarea principalilor indicatorii de analiză financiară și luarea de decizii manageriale pe baza acestora.

Controlling financiar

Controllingul financiar este un instrument managerial important, având ca rol principal de a oferi informație importantă pentru procesul decizional și totodată oferind suport pentru a coordona toate procesele unei companii în scopul scăderii costurilor, maximizării încasărilor și atingerii obiectivelor strategice ale acesteia.

Obiectivul principal al activității de controlling financiar este menținerea capacității de coordonare, adaptare și reacție rapidă a managementului, studiind în principal abaterile apărute între planificat și realizat și oferind indicații pentru remedierea situației.

Cunoaște echipa

Renata Ban

Financial Manager Ascent Group

În plan profesional Renata numără 20 ani de experienţă în domeniul financiar contabil, în departamentele financiare ale unor companii locale sau multinaționale (Arconta, Porta Doors, Magontec, Takata, Leoni), respectiv în consultanță financiar-contabilă cu Ascent Group. În toți acești ani s-a implicat în numeroase proiecte de consultanță, atât pentru companii locale cât și multinaționale, din domenii de activitate diverse: automotive, manufacturing, IT, agricultură, comerț, servicii.

Din 2012 Renata devine Senior Partner în Ascent Finance, companie specializată în servicii financiar-contabile din cadrul Ascent Group. În ultimii ani, datorită cunoștințelor profesionale consistente combinate cu abilități foarte bune de comunicare, Renata a devenit și un foarte bun trainer pe teme financiare, în pricipal în programe de Finance for non-financials, utilizarea eficientă a programului de contabilitate Ciel, consultanță personalizată etc.

Dorina Damean

Financial Consultant

Dorina este absolventă a Facultății de Ştiinţe Economice, secția Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Universității Aurel Vlaicu Arad și de asemenea a participat de-a lungul anilor la numeroase cursuri și specializări în domeniul financiar-contabil. Dorina utilizează cu eficientă  programele de contabilitate Ciel, Saga, Contab SQL dar și pachetul de programe MS Office.

În plan profesional Dorina numără 17 ani de experienţă în domeniul financiar contabil, în departamentele financiare ale unor companii locale respectiv în consultanță financiar-contabilă cu Ascent Group. Din 2014 devine consultat financiar în cadrul Ascent Group,  unde  gestioneză cu profesionalism si implicare un larg portofoliu de clienți cu activități diferite oferind soluții, suport și consultanță in domeniul financiar -contabil. 

Alina Isac

Financial Consultant

Alina este absolventă a Facultății de Ştiinţe Economice, secția Finanțe Bănci din cadrul Universității Aurel Vlaicu Arad și a unui Masterat în Contabilitate și Gestiunea Întreprinderii în cadrul aceleiași universități. În plan profesional Alina numără 23 ani de experienţă în domeniul financiar-contabil, în departamentele financiare ale unor companii locale sau multinaționale (Constar, Ascent Group, Leoni), respectiv în consultanță financiar-contabilă cu Ascent Finance.

Din 2005 Alina devine Director economic în Ascent Finance, compania specializată în servicii financiar-contabile din cadrul Ascent Group, respectiv de-a lungul anilor a gestionat un portofoliu complex de companii din domenii de activitate diferite și a fost implicată în numeroase proiecte de audit financiar sau expertiză contabilă.

Esți interesat de acest serviciu?

Lasă-ne un mesaj cu detaliile tale de contact și câteva informații despre nevoile companiei tale, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp.

,,În 2012 Minimold a deschis o fabrică la Timișoara, care a reprezentat un succes deosebit, un succes care nu ar fi putut fi posibil fără ajutorul și sfaturile primite din partea Ascent Group, și în mod apecial a Adelei Cristea și a echipei sale excepționale”.

Charles J. Lobkowicz

President and CEO, Minimold SpA

,,Ascent Group este un partener mereu deschis la nevoile noastre, care ne ajută să ne dezvoltăm în siguranță. Comunicarea consultanților Ascent cu membrii echipei noastre este foarte bună, oferindu-ne soluții la provocările pe care le întâmpinăm în activitatea financiar-contabilă. Pentru noi, Ascent Group este un partener de 5 stele.”

George Manoilă

General Manager, Deninstal