Registrul Comerțului – depunerea dosarelor exclusiv online pentru 30 de zile

În data de 16 martie 2020, Președintele României a semnat decretul privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României pe o durata de 30 zile.

Citește articolul

În data de 16 martie 2020, Președintele României a semnat decretul privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României pe o durata de 30 zile.

În data de 16 martie 2020, Președintele României a semnat decretul privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României pe o durata de 30 zile.

Printre măsurile instituite, in art. 45 se prevede:
“Al.1. Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
Al.2. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.”

Prin urmare, timp de 30 de zile, depunerea dosarelor de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului se va putea face numai în format electronic. 

Cum se pune această decizie în practică?

  • procedura de depunere a dosarelor de mențiuni în format electronic presupune utilizarea unui certificat digital
  • prin intermediul certificatului digital persoana titulară a dosarului sau persoana împuternicită în baza delegației, va imprima pe fiecare document depus online la ORC semnatura sa electronică.
  • după încărcarea dosarului, certificat cu semnatura electronică, Registrul Comerțului emite o notă de plată în baza căreia titularul dosarului sau persoana delegată, va achita taxa cu cardul sau direct în bancă
  • după efectuarea plății ORC va continua soluționarea dosarului
  • rezoluția ORC de aprobare a dosarului și certificatul de mentiuni, precum si certificatele constatatoare eliberate în baza declarațiilor pe propria răspundere, se vor comunica pe email-ul indicat la încărcarea dosarului online.

Așadar, lucrurile nu se opresc aici, ci vor continua într-un sistem electronic, care ne scutește astfel de deplasările la ghișeele instituțiilor și de timpul de așteptare aferent.

Nu în ultimul rând, dacă sistemul se dovedește funcțional, în opinia noastră opțiunea de depunere a doarelor online ar trebui menținută și după expirarea celor 30 de zile. 

Ulterior a mai fost adusă o completare acestor prevederi, legată de înmatricularea persoanelor juridice si a celorlalti profesionisti (PFA, II, IF).

Astfel, acum se pot depune la Registrul Comertului, in sistem electronic, respectand aceeasi procedura – respectiv prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă  - și documentele aferent înmatriculării persoanelor juridice si a celorlalti profesionisti (PFA, II, IF).