deReliana Groza mai 20, 2009

Societăţile comerciale se pot dizolva acum şi fără lichidator

Legea 31/1990 a fost din nou modificată în luna aprilie, printre noutăţile importante numărându-se şi posibilitatea dizolvării şi lichidării voluntare a societăţilor comerciale, fără numirea unui lichidator

Astfel art. 227 alin. (1), lit. b), d) din legea 31/1990, actualizata la data de 17.04.2009, descrie procedura dizolvării si lichidării voluntare fără numire de lichidator.

Aceasta procedura scuteşte agentul economic de necesitatea apelării la un lichidator autorizat si întocmirea raportului de lichidare de către acesta. De asemenea, această procedură elimină etapa publicării in Monitorul Oficial a bilanţului de lichidare şi a raportului de lichidare.

Procedura simplificată presupune parcurgerea a 3 etape, pe care le prezentăm în continuare:

Etapa I

Citește articolul

Legea 31/1990 a fost din nou modificată în luna aprilie, printre noutăţile importante numărându-se şi posibilitatea dizolvării şi lichidării voluntare a societăţilor comerciale, fără numirea unui lichidator

Astfel art. 227 alin. (1), lit. b), d) din legea 31/1990, actualizata la data de 17.04.2009, descrie procedura dizolvării si lichidării voluntare fără numire de lichidator.

Aceasta procedura scuteşte agentul economic de necesitatea apelării la un lichidator autorizat si întocmirea raportului de lichidare de către acesta. De asemenea, această procedură elimină etapa publicării in Monitorul Oficial a bilanţului de lichidare şi a raportului de lichidare.

Procedura simplificată presupune parcurgerea a 3 etape, pe care le prezentăm în continuare:

Etapa I

Legea 31/1990 a fost din nou modificată în luna aprilie, printre noutăţile importante numărându-se şi posibilitatea dizolvării şi lichidării voluntare a societăţilor comerciale, fără numirea unui lichidator

Astfel art. 227 alin. (1), lit. b), d) din legea 31/1990, actualizata la data de 17.04.2009, descrie procedura dizolvării si lichidării voluntare fără numire de lichidator.

Aceasta procedura scuteşte agentul economic de necesitatea apelării la un lichidator autorizat si întocmirea raportului de lichidare de către acesta. De asemenea, această procedură elimină etapa publicării in Monitorul Oficial a bilanţului de lichidare şi a raportului de lichidare.

Procedura simplificată presupune parcurgerea a 3 etape, pe care le prezentăm în continuare:

Etapa I

 1. Cerere de depunere şi menţionare acte (original);
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor privind dizolvarea voluntara fără numire de lichidator.
 3. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxă judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La etapa a II-a se ajunge după trecerea termenului de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA în Monitorul Oficial.

Etapa a II-a

 1. Cerere de înregistrare (original);
 2. Dovada publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării Generale şi trecerea termenului de 30 de zile timp in care creditorii societăţii pot efectua opoziţie la dizolvare.
 3. Declaraţie pe propria răspundere dată de agentul economic nu are datorii şi ultima balanţă pe zero.
 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • dacă este cazul, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-III-a

 1. Cerere de radiere (original);
 2. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);
 3. În cazul SA şi SCA se va depune, după caz, şi: registrele SA şi SCA.
 4. Dacă este cazul: împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 5. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.