deReliana Groza octombrie 30, 2008

Noi reglementări cu privire la micii întreprinzători

În Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care abrogă expres Legea nr. 300/2004, normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 300/2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Noua reglementare simplifică mult procedura de înregistrare în Registrul Comerţului, precum şi procedura de modificare a actelor privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale.

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care abrogă expres Legea nr. 300/2004, normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 300/2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Noua reglementare simplifică mult procedura de înregistrare în Registrul Comerţului, precum şi procedura de modificare a actelor privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale.

În Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care abrogă expres Legea nr. 300/2004, normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 300/2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Noua reglementare simplifică mult procedura de înregistrare în Registrul Comerţului, precum şi procedura de modificare a actelor privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale.

Astfel, s-a eliminat procedura eliberării autorizaţiilor de funcţionare de către Primării, Registrul Comerţului de pe lângă fiecare Tribunal fiind singura autoritate competentă să eliberere certificatele de înmatriculare, respectiv certificatele de înregistrare de menţiuni, precum şi rezoluţiile motivate ale directorului de Registru al Comerţului.

În noua legislaţie se introduc şi se definesc noi termeni, dupa cum urmează:

  1. întreprinderea individuală – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
  2. întreprindere familială – întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;
  3. persoana fizică autorizată – persoana fizică autorizată să desfăsoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă.

Persoana fizică autorizată şi persoana fizică care este titulara întreprinderii individuale răspund pentru obligaţiile lor cu patrimoniul afectat, precum şi cu întregul lor patrimoniu.

O modificare favorabilă o reprezintă introducerea întreprinderii individuale, deoarece legea nouă permite angajarea unei terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la Inspectoratul Teritorial al Muncii. În schimb, întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

De asemenea, persoana fizică autorizată nu poate angaja terţe persoane cu contract de munca.

Cerinţa referitoare la existenţa unei diplome sau existenţa cărţii de muncă sau a unei adeverinţe din care să rezulte vechimea în domeniul în care se doreşte a se desfăşura activitaţi economice s-a păstrat şi este obligatorie pentru persoana fizică autorizată, precum şi pentru titularul întreprinderii individuale şi a celei familiale.