deReliana Groza februarie 16, 2011

Întreprinzătorul debutant, o nouă formă de SRL

În Monitorul Oficial al României nr. 103/09.02.2011 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Persoanele interesate, care doresc să beneficieze de Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la Oficiul Registrului Comerțului în a cărui rază teritorială se stabileşte sediul social .
Beneficiarul Programului reglementat prin această ordonanţă de urgenţă, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

Citește articolul

În Monitorul Oficial al României nr. 103/09.02.2011 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Persoanele interesate, care doresc să beneficieze de Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la Oficiul Registrului Comerțului în a cărui rază teritorială se stabileşte sediul social .
Beneficiarul Programului reglementat prin această ordonanţă de urgenţă, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

În Monitorul Oficial al României nr. 103/09.02.2011 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Persoanele interesate, care doresc să beneficieze de Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pot solicita înregistrarea microîntreprinderii la Oficiul Registrului Comerțului în a cărui rază teritorială se stabileşte sediul social .
Beneficiarul Programului reglementat prin această ordonanţă de urgenţă, denumit întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată in Registrul Comerţului;
  2. anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
  3. înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
  4. declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. este societate comercială cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
  2. se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004.
  3. este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi, iar condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, aşa cum se prevede în art. 2;
  4. este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
  5. are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Ca un amănunt important, întreprinzătorul debutant este scutit de plata taxelor aferente operaţiunilor de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii.