deReliana Groza mai 15, 2020

Noi precizări privind activitatea Registrului Comerțului

Odată cu încetarea Stării de Urgență avem și câteva noutăți în ce privește activitatea Registrului Comerțului.

Astfel, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării Stării de Urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se va desfășura cu preponderență prin depunerea dosarelor online sau prin corespondență.

Concomitent s-a reluat de astăzi (15 mai) programul cu publicul la ghișeele instituției, cu un program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, respectiv:

  • Luni-joi 09:00-11:00 12:00-14:00
  • Vineri 08:0-10:00 11:00-13:00

Accesul publicului se realizează cu prezența unei singure persoane la ghișeu, cu obligația respectării unei distanțe de 2 metri față de ghișeu și față de persoana cu care se intersectează.

Citește articolul

Odată cu încetarea Stării de Urgență avem și câteva noutăți în ce privește activitatea Registrului Comerțului.

Astfel, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării Stării de Urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se va desfășura cu preponderență prin depunerea dosarelor online sau prin corespondență.

Concomitent s-a reluat de astăzi (15 mai) programul cu publicul la ghișeele instituției, cu un program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, respectiv:

  • Luni-joi 09:00-11:00 12:00-14:00
  • Vineri 08:0-10:00 11:00-13:00

Accesul publicului se realizează cu prezența unei singure persoane la ghișeu, cu obligația respectării unei distanțe de 2 metri față de ghișeu și față de persoana cu care se intersectează.

Odată cu încetarea Stării de Urgență avem și câteva noutăți în ce privește activitatea Registrului Comerțului.

Astfel, pe o perioadă de 6 luni de la data încetării Stării de Urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului se va desfășura cu preponderență prin depunerea dosarelor online sau prin corespondență.

Concomitent s-a reluat de astăzi (15 mai) programul cu publicul la ghișeele instituției, cu un program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, respectiv:

  • Luni-joi 09:00-11:00 12:00-14:00
  • Vineri 08:0-10:00 11:00-13:00

Accesul publicului se realizează cu prezența unei singure persoane la ghișeu, cu obligația respectării unei distanțe de 2 metri față de ghișeu și față de persoana cu care se intersectează.

Accesul publicului în sediul Registrului Comerțului se va face cu mască de protecție, care sa acopere atât gura, cât și nasul.

Toti solicitanții de servicii ORC vor completa un chestionar privind accesul în sediile registrelor, cum ca nu au călătorit în zone roșii, galbene sau alte zone din țară sau străinătate, cu pontențial de risc, nu au intrat în contact direct cu un confirmat sau suspect COVID 19, nu au membri de familie care se incadrează în situațiile menționate, nu prezintă simptome asociate COVID 19.

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la Oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru aceeași perioadă de 6 luni, specimenul de semnătură se depune legalizat de notarul public sau certificat de avocat, ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la Oficiul Registrului Comerțului.

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la Oficiul Registrului Comerțului.