Revenirea la microîntreprinderi

În data de 30.12.2010, Guvernul României a introdus prin OU nr.117/2010 posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere.

În sensul acestei ordonanţe, microîntreprinderea este o persoană juridică care îndeplineşte CUMULATIV la data de 31.12.2010 următoarele condiţii:

Citește articolul

În data de 30.12.2010, Guvernul României a introdus prin OU nr.117/2010 posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere.

În sensul acestei ordonanţe, microîntreprinderea este o persoană juridică care îndeplineşte CUMULATIV la data de 31.12.2010 următoarele condiţii:

În data de 30.12.2010, Guvernul României a introdus prin OU nr.117/2010 posibilitatea revenirii la statutul de microîntreprindere.

În sensul acestei ordonanţe, microîntreprinderea este o persoană juridică care îndeplineşte CUMULATIV la data de 31.12.2010 următoarele condiţii:

  1. realizează venituri, altele decât cele din activităţi bancare, asigurări, reasingurări, pieţe de capital (cu excepţia intermedierilor în aceste domenii), jocuri de noroc, consultanţă şi management.
  2. are minim 1 și maxim 9 angajați
  3. a realizat în anul precedent venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 eur.
  4. capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statut şi autorităţile locale.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor este opţional, în sensul că societățile care îndeplinesc condițiile de mai sus pot opta pentru plata acestui impozit, sau pot alege să rămână în continuare plătitoare de impozit pe profit, în cotă de 16%.

Societăţile care au fost microîntreprinderi la înfiinţare şi au fost trecute „forţat” la impozitul pe profit, în 2010, pot reveni acum la statutul de microîntreprinderi începând cu 2011, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate mai sus. De asemenea şi societătile care nu au mai fost plătitoare pe venitul microîntreprinderilor pot opta pentru plata acestuia daca îndeplinesc cumulativ aceleași condiţii.

O persoană juridică română nou înfiinţată în anul 2011 poate opta pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor dacă la începutul anului fiscal îndeplineşte în momentul înregistrării DOAR condiţia prevazută la lit d) enunţată mai sus, precum şi condiţia de la lit. b), adică cel puţin 1 angajat, care trebuie îndeplintă în cel mult 60 zile de la înregistrarea societăţii.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.

Opţiunea de revenire la microîntreprinderi trebuie efectuată de către fiecare persoană juridică interesată până la data de 31.01.2011.