Cererea de rambursare a TVA şi declaraţia de ajustare a pro-ratei se depun în format electronic

Începând din această lună, cererile de rambursare a TVA şi declaraţile de ajustare a proratei pot fi depuse şi în format electronic.

În 13 iulie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2157 din 06/07/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”

Formularele menţionate mai sus se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Citește articolul

Începând din această lună, cererile de rambursare a TVA şi declaraţile de ajustare a proratei pot fi depuse şi în format electronic.

În 13 iulie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2157 din 06/07/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”

Formularele menţionate mai sus se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Începând din această lună, cererile de rambursare a TVA şi declaraţile de ajustare a proratei pot fi depuse şi în format electronic.

În 13 iulie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2157 din 06/07/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” şi a formularului (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art.1472 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”

Formularele menţionate mai sus se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Semnarea formularelor de mai sus se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în condiţiile Legii nr. 455/2001, se face potrivit dispoziţiilor cap. III din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana împuternicită pentru depunerea formularelor de mai sus transmite formularul (150) „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, la registratură sau prin poştă cu confirmare de primire. Cererea se transmite însoţită de documentul de identitate al persoanei fizice care solicită dreptul de utilizare a certificatului digital calificat, în original sau în copie legalizată, precum şi de documentul eliberat de contribuabilul pentru care se depun formularele de mai sus, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna respectivele formulare pentru contribuabil, în original sau copie legalizată.