Obligativitatea formularelor fiscale 088 si 098

În data de 16.01.2015 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul cu numărul 112 prin care au fost introduse două formulare fiscale, Declaratia 098 şi Declaratia 088, cu aplicabilitate începând cu data de 02.02.2015.

Declaraţia 098 este denumită „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazută în anexa nr. 1 la ordin, cu instrucţiuni de completare prevăzute în anexa 2, iar Declaraţia 088 este denumită „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevazută în anexa nr. 3.

Citește articolul

În data de 16.01.2015 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul cu numărul 112 prin care au fost introduse două formulare fiscale, Declaratia 098 şi Declaratia 088, cu aplicabilitate începând cu data de 02.02.2015.

Declaraţia 098 este denumită „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazută în anexa nr. 1 la ordin, cu instrucţiuni de completare prevăzute în anexa 2, iar Declaraţia 088 este denumită „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevazută în anexa nr. 3.

În data de 16.01.2015 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul cu numărul 112 prin care au fost introduse două formulare fiscale, Declaratia 098 şi Declaratia 088, cu aplicabilitate începând cu data de 02.02.2015.

Declaraţia 098 este denumită „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevazută în anexa nr. 1 la ordin, cu instrucţiuni de completare prevăzute în anexa 2, iar Declaraţia 088 este denumită „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevazută în anexa nr. 3.

Declaratia 098 se completează de societăţile care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerţului şi care solicită in acelaşi moment înregistrarea în scop de TVA. Acest formular se depune în aceeaşi zi cu depunerea la Registrul Comerţului a cererii de înmatriculare a societatăţii.

Declaraţia 088 se completează şi se depune de către societăţile deja înfiinţate şi care solicită înregistrarea în scop de tva, declaraţie care se depune concomitent cu declaraţia 010. De asemenea, Declaraţia 088 se depune şi în următoarele situaţii:

  • schimbarea sediului social;
  • schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Identificarea persoanelor impozabile, societăţi comerciale cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea formularului 088, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare. Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor primite faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii formularului 088.

Din păcate introducerea acestor declarații nu este o simplificare a procedurii, sau o revenire la vechiul sistem în care înregistrarea în scop de TVA se putea face odată cu înregistrarea societății printr-o simplă mențiune. În cazul acestei noi proceduri doar se depune formularul 098 (sau după caz 088) la ANAF concomitent cu depunerea dosarului de înmatriculare la ORC, în rest procedura de înregistrare în scop de TVA fiind aceeași de până acum (verificarea sediului contribuabilului care solicită înregistrarea, etc.)

Mai mult, declaratia 088 este un document complex în care se solicită foarte multe informații despre contribuabil (inclusiv conturile bancare personale 3 persoane de contact care să fie de gasit în cazul în care titularul dispare, etc.), ceea ce în opinia noastră constituie o complicare a birocrației deja destul de apăsătoare pentru contribuabili.