Noua procedură de obținere a codului de TVA

În ultimii ani procedura de înregistrare în scop de TVA a suferit diverse modificări, uneori spre complicarea acesteia, alteori spre simplificare. De data asta vorbim despre o simplificare.

Citește articolul

În ultimii ani procedura de înregistrare în scop de TVA a suferit diverse modificări, uneori spre complicarea acesteia, alteori spre simplificare. Ultimele modificări (aduse de Ordinul nr. 239 pentru aprobarea procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021) aduc totuși o simplificare a acestei proceduri, pe care o vom descrie succint în continuare.

 

Societățile comerciale pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA înainte de începerea activității economice:

  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei;
  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. [articolul 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pct. 83].

În aceste situații, societățile depun la organul fiscal, în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerțului de a cărui sediu aparțin a cererii de înmatriculare în registrul comerțului și a dovezii de depunere a dosarului (este documentul primit cu de la ORC cu numărul de dosar și data eliberării lui, respectiv în cazul dosarelor depuse online – se va lista numărul de portal și de verificare obținute de la ORC pe portal), actul constitutiv sau statutul noii societăți și cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098). Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată.

Societățile comerciale solicită înregistrarea în scopuri de TVA după începerea activității economice

  • dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

În această situație, societățile depun la organele fiscale competente declarația formular 010. Declarația se depune, direct (prin reprezentant legal) sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandata.

După depunerea solicitărilor de înregistrare în scopuri de TVA de către societăți, formularul 098 sau, după caz, formularul 010, Administrația fiscala va emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA, iar înregistrarea se consideră valabilă începând cu data comunicării acestei Decizii, respectiv:

  • În cazul solicitării TVA-ului la înființarea firmei, decizia de acordare a TVA-ului se emite cu data înființării firmei.
  • În cazul solicitării ulterioare a TVA-ului, prin declarația 010, decizia se va emite cu data de 1 a lunii următoare depunerii declarației.

Un mare plus al noii proceduri este faptul că prin noul act normativ se renunță la analiza de risc cu ocazia înregistrării fiscale și la posibilitatea organului fiscal de a respinge o astfel de solicitare.

Cu toate astea, deși ANAF nu mai face verificări la depunerea cererii, TVA-ul poate fi anulat retroactiv în cazul în care societatea prezintă risc fiscal ridicat. Așadar, chiar dacă s-a simplificat procedura de obținere a TVA-lui,  pentru a nu exista riscul ca acesta să fie anulat, contribuabilul trebuie să îndeplinească aceleași condiții valabile și în trecut (valabilitate sediu, cazier fiscal, etc.).