Microîntreprinderi. Ce e nou în 2013?

Începutul de an a adus o serie de modificări în domeniul microîntreprinderilor. Mai exact, prin OG nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat articolul 1121, litera c) din Codul fiscal, noul său conţinut fiind: „a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro”.

Cu alte cuvinte, pragul de 100.000 eur la venituri existent până anul trecut, prag până la care o societate putea deține titulatura de microîntreprindere, s-a redus la 65.000 eur.

Citește articolul

Începutul de an a adus o serie de modificări în domeniul microîntreprinderilor. Mai exact, prin OG nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat articolul 1121, litera c) din Codul fiscal, noul său conţinut fiind: „a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro”.

Cu alte cuvinte, pragul de 100.000 eur la venituri existent până anul trecut, prag până la care o societate putea deține titulatura de microîntreprindere, s-a redus la 65.000 eur.

Începutul de an a adus o serie de modificări în domeniul microîntreprinderilor. Mai exact, prin OG nr. 8/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat articolul 1121, litera c) din Codul fiscal, noul său conţinut fiind: „a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro”.

Cu alte cuvinte, pragul de 100.000 eur la venituri existent până anul trecut, prag până la care o societate putea deține titulatura de microîntreprindere, s-a redus la 65.000 eur.

Ca o completare, actul normativ prevede faptul că acest impozit pe venitul microîntreprinderilor este obligatoriu. Aşadar, firmele care realizează venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numarul de salariați, vor plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor începand de la 1 februarie 2013, chiar dacă până acum ele erau platitoare de impozit pe profit. Acestea vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Modificare presupune implicit plata unui impozit de 3% pe veniturile realizate.

O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 1121 lit. d (și anume capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale), este îndeplinită la data înregistrării la Registrul Comerţului.

Nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

  • desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
  • desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
  • desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.