deReliana Groza august 2, 2012

Trecerea de la sintagma „societate comercială” la sintagma „societate”

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale.

Această lege va intra în vigoare începand cu data de 01.09.2012.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

Citește articolul

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale.

Această lege va intra în vigoare începand cu data de 01.09.2012.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă este legea care aduce modificări şi în privinţa societăţilor comerciale.

Această lege va intra în vigoare începand cu data de 01.09.2012.

Art. 79 din Legea nr. 76/2012 prevede următorul aspect: „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate în registrul comerţului care au în denumire sintagma „societate comercială” sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul „societate”. Până la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcţiona cu denumirea înscrisă în registrul comerţului la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societăţii este scutită de taxă de înregistrare”.

Aşadar, categoria de societăţi vizate de prezenta lege este categoria societăţilor care în denumirea inscripţionată pe certificatul de înmatriculare au termenul de societate comercială. Exemplul concret ar fi: S.C. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE PRODUCERE A LAPTELUI S.R.L.

Categoria de societăţi care nu trebuie să întreprindă nici o modificare este categoria societăţilor care se numesc de ex. S.C. ASCENT GROUP S.R.L.

Termenul limită pentru societăţile vizate de prezenta lege este 01.09.2014.