deReliana Groza ianuarie 26, 2010

Măsuri noi în activitatea Oficiului Registrului Comerţului

În data de 29 decembrie 2009 Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă cu nr. 16 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în vigoare în 15 zile de la publicarea sa şi se va aplica până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.

Această ordonanţă a apărut pe fondul activităţii aglomerate a instanţelor de judecată cu un număr mare de dosare şi în scopul fluidizării procedurilor aferente activităţii comerciale.

Citește articolul

În data de 29 decembrie 2009 Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă cu nr. 16 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în vigoare în 15 zile de la publicarea sa şi se va aplica până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.

Această ordonanţă a apărut pe fondul activităţii aglomerate a instanţelor de judecată cu un număr mare de dosare şi în scopul fluidizării procedurilor aferente activităţii comerciale.

În data de 29 decembrie 2009 Guvernul României a emis Ordonanţa de urgenţă cu nr. 16 privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009.

Ordonanţa de urgenţă a intrat în vigoare în 15 zile de la publicarea sa şi se va aplica până la reglementarea activităţii de înregistrare în registrul comerţului efectuată de registratori comerciali. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.

Această ordonanţă a apărut pe fondul activităţii aglomerate a instanţelor de judecată cu un număr mare de dosare şi în scopul fluidizării procedurilor aferente activităţii comerciale.

Aşadar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, după caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecătorului delegat, pe o perioadă de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În cazul dizolvării de drept, competenta aparţine secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul comerciantului.

În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, şi în cazul divizării, competenţa de verificare a legalităţii hotărârii asupra fuziunii/divizării, precum şi, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator şi de a dispune înregistrarea acestora în registrul comerţului aparţine secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul comerciantului, cu exceptia procedurii prealabile de publicare în Monitorul oficial a proiectului de fuziune, respectiv de divizare, care este de competenţa directorului de Registru.

În soluţionarea cererilor directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate pronunţă rezoluţii.

Rezoluţiile pronunţate în temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.

Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare pentru părţi şi de la data publicării rezoluţiei sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înaintează plângerea secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul comerciantului.

Un amănunt important este faptul că pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale nu încasează taxa judiciară de timbru şi nici contravaloarea timbrului judiciar.