Noutăţi cu privire la eliberarea cazierelor judiciare pentru asociaţi şi administratori

Odată cu publicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, toţi acţionarii şi administratorii societăţilor comerciale înregistate în România care desfăşoară operaţiuni cu Uniunea Europeană vor trebui să se înscrie până la 1 august 2010 în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuind să prezinte în acest scop, alături de alte documente, un cazier judiciar.

Dat fiind că este vorba de asociaţi şi administratori persoane fizice şi juridice, atât române cât şi străine, Poliţia română a primit noi instrucţiuni de eliberare a acestor caziere judiciare.

Astfel, pentru toate situaţiile, cazierele judiciare se eliberează de către Poliţia română, pentru eliberarea lor fiind necesare următoarele documente:

1. asociaţi şi administratori persoană fizică română:

Citește articolul

Odată cu publicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, toţi acţionarii şi administratorii societăţilor comerciale înregistate în România care desfăşoară operaţiuni cu Uniunea Europeană vor trebui să se înscrie până la 1 august 2010 în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuind să prezinte în acest scop, alături de alte documente, un cazier judiciar.

Dat fiind că este vorba de asociaţi şi administratori persoane fizice şi juridice, atât române cât şi străine, Poliţia română a primit noi instrucţiuni de eliberare a acestor caziere judiciare.

Astfel, pentru toate situaţiile, cazierele judiciare se eliberează de către Poliţia română, pentru eliberarea lor fiind necesare următoarele documente:

1. asociaţi şi administratori persoană fizică română:

Odată cu publicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, toţi acţionarii şi administratorii societăţilor comerciale înregistate în România care desfăşoară operaţiuni cu Uniunea Europeană vor trebui să se înscrie până la 1 august 2010 în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuind să prezinte în acest scop, alături de alte documente, un cazier judiciar.

Dat fiind că este vorba de asociaţi şi administratori persoane fizice şi juridice, atât române cât şi străine, Poliţia română a primit noi instrucţiuni de eliberare a acestor caziere judiciare.

Astfel, pentru toate situaţiile, cazierele judiciare se eliberează de către Poliţia română, pentru eliberarea lor fiind necesare următoarele documente:

1. asociaţi şi administratori persoană fizică română:

 • copie buletin
 • taxă de 10 lei
 • timbru fiscal de 2 lei
 • cerere tip de la Poliţie

2. asociaţi şi administratori persoane juridice romane sau străine:

 • cerere tip de la Poliţie
 • dovada că deponentul este reprezentantul legal al societăţii, dovadă care se realizeaza tot pe un formular tip de la Poliţie
 • copie CI al reprezentantului legal
 • certificat constatator de informare actualizat de la Registrul Comerţului
 • taxă de 10 lei
 • timbru fiscal de 2 lei

3. asociaţi şi administratori străini nerezidenţi persoane fizice:

 • împuternicire notarială tradusă şi legalizată pentru deponentul cererii de eliberare a cazierului judiciar
 • copie CI asociat/administrator nerezident persoană fizică
 • copie CI deponent cerere
 • taxă de 10 lei
 • timbru fiscal de 2 lei
 • cerere tip de la Poliţie

Totodată, indiferent în care dintre situaţiile mai sus menţionate vă încadraţi, recomandarea noastră este să aveţi la dosar şi copia statutului sau actului constituiv al societăţii.