Se amână termenul declarației privind beneficiarul real pentru persoanele juridice fără scop lucrativ

În data de 14 august 2020, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea termenului pentru depunerea declarației privind beneficiarul real

Citește articolul

În ședința din data de 14 august 2020, Guvernul a adoptat OUG pentru modificarea termenului pentru depunerea declarației privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ și s-a decis prelungirea termenului pentru depunerea declarației de la 17 august până la 1 noiembrie 2020.

Astfel, articolul unic al actului normative prevede:
“Pentru anul 2020, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.”

Forma declarației este doar autentica, dată în fața unui notar.

Noțiunea de beneficiar real include în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

 • asociații sau fondatorii;
 • membrii în consiliul director;
 • persoanele cu funcții executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuții ale acestuia;
 • în cazul asociațiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundațiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
 • oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanță, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

Procedura de depunere:

 • Persoana juridică fără scop lucrativ adoptă o hotărâre prin care:
 • Împuternicește o persoană din Consiliul de Administrație să dea o declarație autentificată la notar privind beneficiarii reali
 • Persoana împuternicită declară beneficiarii reali
 • Datele de identificare ale beneficiarului real pe care trebuie să le includeți sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința (Conform OG 26/2000 art. 7 alin. (2) lit. c2);
 • Notarul întocmește declarația autentificată
 • Declarația autentificată se comunica prin posta sau curier la Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București.