Noi reglementări în activitatea Registrului Comerţului

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/23.06.2010 aduce noutăţi şi în privinţa reglementării activităţii Registrului Comerţului. Aceasta modifică mai multe acte normative, printre care şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică şi se completează după cum urmează:

Citește articolul

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/23.06.2010 aduce noutăţi şi în privinţa reglementării activităţii Registrului Comerţului. Aceasta modifică mai multe acte normative, printre care şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică şi se completează după cum urmează:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/23.06.2010 aduce noutăţi şi în privinţa reglementării activităţii Registrului Comerţului. Aceasta modifică mai multe acte normative, printre care şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică şi se completează după cum urmează:

  • la înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:
    1. documentul care atestă dreptul de folosinţa asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
    2. un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, dupa caz;
    3. în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4)
  • De asemenea, la acelasi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăsi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.
  • În cazul cesiunilor de părţi sociale, hotărârea asociaţilor se va publica în prealabil în Monitorul Oficial al României timp de 30 de zile, timp în care creditorii societăţii pot formula opoziţie la cesiunea de părţi sociale. După trecerea termenului de 30 zile şi în cazul în care nici un creditor nu a formulat opoziţie, societatea va putea înregistra menţiunea de cesiune în Registrul Comerţului.