deReliana Groza ianuarie 5, 2022

Declarația de beneficiar real. Modificări la final de an

La finalul lunii decembrie a fost publicată Legea nr. 315, care aduce modificări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și introduce noi prevederi cu privire la declarația privind beneficiarul real.

Citește articolul

Tema declarației privind beneficiarul real a fost una mult discutată în ultimii doi ani, ea fiind subiectul a numeroase prevederi legislative și subiectul a numeroase modificări.

Finalul lui 2021 mai adaugă o modificare în acest sens, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 1240/29.12.2021 a Legii nr. 315 din 28.12.2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali al societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

Declarația privind beneficiarul real poate fi dată și în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Suplimentar față de obligația prevăzută mai sus, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

De menționat este faptul că obligația de depunere a declarației de beneficiar real la înmatriculare este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora facandu-se prin depunerea unei declaratii noi de beneficiar real, concomitant cu efectuarea modificarilor la Registrul Comerțului.

Ca o concluzie, noile dispoziții legale prevăd depunerea declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice la momentul înmatriculării şi ori de câte ori intervine o modificare.

Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.