Facilitățile întreprinzătorului debutant SRL-ID

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

 • acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

Citește articolul

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

 • acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

 • acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/02.02.2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri prevede următoarele facilităţi pentru întreprinzătorul debutant:

 • acordarea de catre AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 30%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie din bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 • accesul la garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., în numele şi în contul statului, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro sau echivalentul în lei. Garanţiile se acordă numai microîntreprinderilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate ale Programului, ale instituţiei de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., pentru creditele destinate realizării de investiţii într-o proporţie de minim 50% din valoarea necesarului de finanţare stabilit pe baza planului de afaceri;
 • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe durată nedeterminată. Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datorează contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea se acordă pentru veniturile salariale lunare care nu depăşesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior
 • scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, cu ocazia constituirii microîntreprinderii;
 • consiliere, instruire şi sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M. (AIPPIMM) în a cărui rază de competenţă îsi are sediul.

Calitatea de microintreprindere apartinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

 • la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării;
 • la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevazute la art. 3 alin. (1);
 • la data la care activitatea microintreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a fost suspendată temporar, a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 • la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite.
 • la momentul depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, societatea comerciala are obligatia de a notifica în scris, cel mai târziu pâna la sfârşitul lunii următoare, Oficiul Registrului Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.