deReliana Groza decembrie 10, 2008

Obligativitatea asigurării imobilelor de către persoanele juridice

După îndelungi tergiversări, în 10 noiembrie 2008 a fost în final publicată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Această lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la data de 10.03.2009.

Legea nu se referă doar la obligativitatea asigurării locuinţelor de către persoanele fizice ci are prevederi si pentru imobilele deţinute de către persoanele juridice.

Astfel, orice persoana juridică ce deţine imobile în proprietate, iar acestea sunt înregistrate în evidenţele organelor fiscale, este obligată să încheie contract de asigurare obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. În cazul locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligaţie revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

Citește articolul

După îndelungi tergiversări, în 10 noiembrie 2008 a fost în final publicată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Această lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la data de 10.03.2009.

Legea nu se referă doar la obligativitatea asigurării locuinţelor de către persoanele fizice ci are prevederi si pentru imobilele deţinute de către persoanele juridice.

Astfel, orice persoana juridică ce deţine imobile în proprietate, iar acestea sunt înregistrate în evidenţele organelor fiscale, este obligată să încheie contract de asigurare obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. În cazul locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligaţie revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

După îndelungi tergiversări, în 10 noiembrie 2008 a fost în final publicată Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

Această lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la data de 10.03.2009.

Legea nu se referă doar la obligativitatea asigurării locuinţelor de către persoanele fizice ci are prevederi si pentru imobilele deţinute de către persoanele juridice.

Astfel, orice persoana juridică ce deţine imobile în proprietate, iar acestea sunt înregistrate în evidenţele organelor fiscale, este obligată să încheie contract de asigurare obligatorie a locuinţei împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. În cazul locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, această obligaţie revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.

Dacă o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

Legea mai sus menţionată distinge între 2 tipuri de locuinţe:

  • tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;
  • tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul legii, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei a:

  1. 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A
  2. 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B

Primele cuvenite pentru sumele asigurate, denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii, a:

  1. 20 euro, pentru suma prevăzută la lit. a)
  2. 10 euro, pentru suma prevăzută la lit. b)

Poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie. Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea valabilităţii PAD.