Noutăți fiscale de la 01 iulie 2013

Începând cu 01 iulie 2013 avem dinnou parte de modificari la nivel de legislație fiscală.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificată

O primă schimbare o reprezintă faptul că, începând din această lună, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie 2013, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
Noua reglementare este introdusă prin H.G. 276/ 2013, publicată în Monitorul oficial nr 313/ 30.05.2013.

Citește articolul

Noutăți fiscale de la 01 iulie 2013

iulie 17, 2013Rainfall

Începând cu 01 iulie 2013 avem dinnou parte de modificari la nivel de legislație fiscală.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificată

O primă schimbare o reprezintă faptul că, începând din această lună, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie 2013, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
Noua reglementare este introdusă prin H.G. 276/ 2013, publicată în Monitorul oficial nr 313/ 30.05.2013.

CITEȘTE MAI MULT

Salariul minim pe economie pentru 2013 a fost modificat!

ianuarie 29, 2013Rainfall

Recent discutata modificare a salariului minim pe economie a devenit fapt. Astfel, a fost publicată în Monitorul Oficial (partea I, nr. 52.2013) Hotărârea nr. 23/2013, prin care se stabilişte salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată.

Noile cote sunt:

  • începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară este de 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013,
  • începând cu data de 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară este de 800 lei lunar, pentru un program complet de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013.

CITEȘTE MAI MULT

Ce trebuie să faceți pentru a beneficia de plata TVA la încasare?

septembrie 26, 2012Rainfall

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei poate aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare scrisă din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

CITEȘTE MAI MULT

Noi modificări în codul de procedură fiscală

august 31, 2012Rainfall

Marţi, 28 august 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală.

Modificările au intrat în vigoare pe 31 august 2012, cu excepţia dispoziţiilor privind stingerea creanţelor (pct.3 de mai jos) care se vor aplica începând cu 1 noiembrie 2012.

Cele mai importante modificări prevăzute de această Ordonanță sunt:

CITEȘTE MAI MULT

Publicitatea privind depunerea situatiilor financiare anuale

iunie 15, 2012Rainfall

Art. 185

(1) În condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz
(4) Societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1).

CITEȘTE MAI MULT

S-a modificat termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit (D101)

februarie 15, 2012Rainfall

Orice început de an calendaristic vine cu o serie de întrebări legate de raportarea situației financiare aferente anului anterior. Vom încerca în următoarele rânduri să răspunem celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect, cu referire la anul financiar 2011.

Când se depune declarația 101 în 2012?

Conform Ordonanţei nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune, de toți contribuabilii, la organul fiscal competent până la data de 25 martie 2012, cu excepția organizaţiilor nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, care depun declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

CITEȘTE MAI MULT

Contribuțiile administratorului si cenzorilor începand cu 2012

februarie 9, 2012Rainfall

Începând cu 2012 au intrat în vigoare noi reglementări cu privire la contribuțiile datorate pentru statulul de administrator, respectiv cenzor al unei societăți comerciale. Iată așadar, o sinteză a contribuțiilor datorate de aceștia în acest an:

Contribuţiile Administratorului începând cu 2012

Începând cu 01 Ianuarie 2012, indemnizaţiei administratorilor numiţi de Hotărârea Generală a Acţionarilor, cu contract de administrator i se vor reţine următoarele:

  • contribuţia individuală la sistemul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia angajatorului la sistemul asigurărilor sociale de stat,
  • contribuţiile de asigurări sociale de sănătate atât ale angajatului cât şi ale angajatorului,
  • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Remuneraţia administratorilor este în schimb exceptată în mod expres de la plată următoarelor contribuţii sociale:

CITEȘTE MAI MULT

Noi modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

februarie 7, 2012Rainfall

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora:

Răspunderea solidară cu debitorul

La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la raspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

CITEȘTE MAI MULT

Anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere – noua procedura

octombrie 13, 2011Rainfall

Recent, prin Ordinul ANAF nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea OG nr. 30/2011, au fost reglementate formularele de anulare a penalităților de întârziere pentru firmele care își plătesc datoriile până la finalul anului.

În rezumat, facilitățile fiscale se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Penalitațile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:
a) anularea penalităților de intarziere, precum și anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

CITEȘTE MAI MULT

Codul Muncii – Ce se modifică începând cu 01 Mai 2011?

aprilie 19, 2011Rainfall

După numeroase dispute, proteste și controverse, în 31 matie 2011 a fost publicată în Monitoru Oficial Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Modificările aduse Codului Muncii de noul act normativ sunt următoarele :

1. Art. 1 – (1) “Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă şi nu mai “implementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă”.

2. Art. 16 – (2) aduce completarea evidentă şi anume Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se inregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă” in format electronic.

CITEȘTE MAI MULT

Modificări aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal de către Hotărârea 150/23.02.2011

aprilie 18, 2011Rainfall

În Monitorul Oficial nr. 150 din 01.03.2011 au fost publicate modificările aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal de către Hotărârea 150/23.02.2011. Redăm în continuare, în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ.

Rezerva Legală

Prin această hotărâre a fost modificat punctul 50 din Normele de aplicare a Codului Fiscal, punct care se referă la rezerva legală obligatorie pe care toţi agenţii economici cu răspundere limitată trebuie să o calculeze dacă înregistrează profit contabil:

Cota de 5% reprezentând rezerva prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile, şi totalul cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate in contabilitate.

CITEȘTE MAI MULT

Noi reglementări privind depunerea declaraţiilor fiscale

septembrie 8, 2010Rainfall

Potrivit proiectului publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu 25 octombrie 2010, firmele mari şi mijlocii vor avea obligaţia de a depune online declaraţiile fiscale.

Potrivit acestui proiect, declaraţiile fiscale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor sociale, declaraţia rectificativă şi cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, dar şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro .

Pentru celialţi contribuabili se menţine posibilitatea de a opta pentru depunerea electronică a declaraţiilor, ca metodă alternativă.

CITEȘTE MAI MULT

Modificări ale Codului Fiscal valabile de la 1 iulie 2010

iunie 30, 2010Rainfall

Începând cu data de 1 Iulie 2010 va intra în vigoare OUG 58 din 26.06.2010, ordonanţă de urgenţă care va aduce o serie de modificări ale impozitelor si taxelor şi care va afecta toate sectoarele economiei naţionale.

Redăm pe scurt modificările aduse de această ordonanţă:

Impozitul pe profit

Articolul 32 din Codul Fiscal se modifică şi are următorul conţinut:

“Art.32 Orice pierdere realizata prin sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv.

CITEȘTE MAI MULT

Ce modificări ale Codului Fiscal propune Ministerul Finanţelor?

iunie 22, 2010Rainfall

Ministerul Finanţelor Publice a propus un nou proiect pentru modificarea Codului Fiscal, care ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2010.

Redăm în continuare modificările propuse de acest proiect.

Impozitul pe profit

Proiectul de OUG prevede menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

CITEȘTE MAI MULT

Dobânzi şi penalităţi

mai 5, 2010Rainfall

Pentru a veni în ajutorul agenţilor economici guvernanţii noştri s-au gândit să ofere o “gura de oxigen” companiilor aflate în dificultate, iar una din măsurile găsite este şi cea materializată prin OUG 39 din 21 Aprilie 2010, prin care se introduce termenul de dobânzi in locul majorărilor de intârziere şi totodată se modifică nivelul acestora pentru plata cu întarziere a obligaţiilor de plată de la 0.1% pe zi de întârziere la 0.05% pe zi de întârziere, conform art.119 alin 1) modificat.

Să vedem aşadar în ce constau modificările.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi astfel:

CITEȘTE MAI MULT

Din aprilie 2010 – modificări la declaraţia 100

aprilie 19, 2010Rainfall

ANAF a renunţat, în cazul impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă la gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii, astfel încât toate acestea vor fi declarate prin intermediul formularului 100. Singura excepţie o reprezintă taxa pe valoare adaugată, pentru care se va pastra în continuare un formular distinct.

Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 1709/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Astfel, prin OPANAF nr. 1709/2010, au fost aduse modificări şi completări Ordinului Preşedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 prin:

CITEȘTE MAI MULT

Societăţile nou înfiinţate nu plătesc impozit minim în 2010

aprilie 14, 2010Rainfall

Conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în anul 2010 plătesc impozit pe profit dar nu plătesc impozitul minim.

Această prevedere este inclusă în pct.11^6 din normele de aplicare ale Codului Fiscal pentru art.18:

„11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.”

CITEȘTE MAI MULT

Achitarea TVA după încasarea facturilor

aprilie 12, 2010Rainfall

Senatul României a aprobat în luna martie 2010, proiectul de lege prin care contribuabilii persoane juridice plătitori de TVA să aibă posibilitatea de a achita TVA-ul rezultat ca urmare a emiterii facturii către clienţi în termen de 30 de zile de la data încasării facturii şi nu până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a emis factura.

Această modificare contravine Directivei Europene 112/2006, care precizează ca regulă generală că obligaţia de plată ia naştere la data livrării bunurilor, la data prestării serviciilor şi la data încasării de avansuri înainte de livrare sau prestare.

Totuşi, prin derogare de la regula generală privind faptul generator şi exigibilitatea TVA, la art. 66 din Directiva Europeană 112, se precizează că statele membre pot să prevadă ca TVA să devină exigibilă pentru anumite operaţiuni sau anumite categorii de persoane impozabile, cel tarziu la data încasării plaţii.

CITEȘTE MAI MULT

Rata şomajului în creştere în regiune

aprilie 8, 2010Rainfall

În actualul context european, evoluţia ratei şomajului are o importanţă deosebită atât pentru investiţiile majore cât şi pentru intreprinderile mici şi mijlocii. Previziunile sunt cât se poate de sumbre: ”Cred că nu am văzut încă vârful pentru rata şomajului, acesta va fi atins undeva în 2010, în trimestrul I sau II. Nu cred că vom ajunge la o rata de 10% dar este o părere proprie”, declara economistul Băncii Mondiale, Cătălin Pauna.

Iată-ne ajunşi în trimestrul II al anului 2010 şi cu o perspectivă asupra trimestrului I al acestui an putem spune că previziunile nu sunt departe de a fi îndeplinite. Dacă în România rata şomajului pentru ultimul trimestru al anului 2009 a fost de 7,5%, în trimestrul I al anului 2010 a ajuns la 8,3% faţă de 5,6% în aceeaşi perioadă a anului trecut.

CITEȘTE MAI MULT

Amânarea plăţilor anticipate pentru impozitul pe profit

aprilie 8, 2010Rainfall

În conformitate cu prevederile art.34 alin.1 litera b) din Codul Fiscal modificat prin OUG 106 din 4 Octombrie 2007 au fost stabilite plăţi anticipate pentru impozitul pe profit începând cu anul 2010 şi pentru contribuabilii care nu se regăsesc la art.34 alin.1 litera a), deci alţi contribuabili decât societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.

Aceste plăţi anticipate ar fi trebuit să fie efectuate începând cu trimestrul I al anului 2010, iar primul termen de plata ar fi trebuit să fie până la data de 25.04.2010.

Totuşi în ultimul moment, conform OUG 22 din 24 Martie 2010 prin modificarea art. 34 alin. 1 litera b) au fost amânate plăţile anticipate pentru impozitul pe profit, pentru contribuabilii prevăzuţi la acest articol, aceştia urmând să efectueze aceste plăţi anticipate pentru impozitul pe profit începand cu anul 2012.

CITEȘTE MAI MULT

Bulgaria sau România? Ce alegem şi de ce?

februarie 5, 2010Rainfall

Până mai acum câţiva ani, România încă se mai bucura din plin de turiştii veniţi în concediu la Mamaia, Eforie, 1 Mai şi îi întâmpina, în spiritul ospitalităţii specifice cu preţuri mult umflate, servicii de cea mai joasă calitate şi zâmbete forţate. Ne plăcea sau trebuia să ne placă, pentru că nu aveam de ales.

În prezent, situaţia e diferită. Vecinii noştri bulgari au vazut că avem o problemă şi au găsit o soluţie foarte potrivită nevoilor noastre: au învăţat limba română sau şi-au angajat bulgari vorbitori de limbă română, au zâmbit frumos la investitorii străini pentru ca acum, majoritatea turiştilor români dar nu numai, să-şi schimbe itinerariul de vacanţă către Bulgaria. Cine nu a auzit de Nisipurile de Aur, Albena sau Balcik? 1-0 pentru Bulgaria.

CITEȘTE MAI MULT

Concedierea – singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?

februarie 5, 2010Rainfall

Reducerea personalului atât în mediul privat cât şi în sistemul bugetar este unul dintre subiectele cele mai des întâlnite şi auzite în presă în ultimul an.

Marea majoritate a anului 2009 pentru cei mai mulţi dintre noi a însemnat teamă în ceea ce priveşte acest aspect. Se pare chiar că, din păcate, noile reglementări apărute în România în ultimul an, au creat mai mult sau mai puţin premise în direcţia reducerii personalului.

Ajungem însă să ne întrebăm dacă este chiar concedierea singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?
Răspunsul este departe de a fi unul simplu, de genul da sau nu. Sunt implicaţi în această decizie factori cum ar fi:

CITEȘTE MAI MULT

Plăţi anticipate pentru impozitul pe profit în anul 2010

februarie 4, 2010Rainfall

Se apropie cu paşi repezi termenul de plată al impozitului pe profit aferent primului trimestru al anului 2010 şi încă nu sunt clare toate aspectele legislative.

Ca o noutate pentru anul 2010 în ceea ce priveşte impozitul pe profit o reprezintă plăţile anticipate de impozit pe profit, plăţi care pentru societăţile comerciale sunt prevăzute de art. 34 alin 1) litera b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

„1. Plata impozitului se face astfel:

CITEȘTE MAI MULT

Ascent Group lanseaza programele de training pentru 2010

februarie 4, 2010Rainfall

Este criză: de oameni pregătiţi, de oameni resursă, de oameni talentaţi.

Şi este criză de oameni care să identifice, să dezvolte şi să păstreze oamenii resursa în companii.

Ascent Group este partenerul dumneavoastră în procesul de dezvoltare personală şi profesională a angajaţilor pentru că, formarea continuă a personalului este o nevoie pe care, mai ales astăzi, o resimte orice companie.

Ascent Group aduce o viziune modernă asupra procesului de învăţare, punând accentul pe beneficiile învăţării active, prin exerciţii şi modelare comportamentală. Programele de training au o abordare interactivă, sunt personalizate şi adresate cerinţelor unice, viziunii şi obiectivelor organizaţionale ale fiecărui client în parte.

CITEȘTE MAI MULT

România poate oferi ajutoare de stat în criză

februarie 3, 2010Rainfall

La finele anului trecut, Comisia Europeană a autorizat un program propus de România care este valabil până la 31 decembrie 2010 şi ar urma să sprijine firmele care au probleme financiare, ca urmare a inăspririi condiţiilor de creditare din cauza crizei economice.

Ajutorul de stat poate fi acordat de către autorităţile române doar companiilor care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 sub forma de sume nerambursabile, imprumuturi în condiţii preferenţiale, subvenţii de dobândă, garanţii sau eşalonarea creanţelor deţinute de stat fără perceperea de dobânzi.

CITEȘTE MAI MULT