deRainfall februarie 5, 2010

Concedierea – singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?

Reducerea personalului atât în mediul privat cât şi în sistemul bugetar este unul dintre subiectele cele mai des întâlnite şi auzite în presă în ultimul an.

Marea majoritate a anului 2009 pentru cei mai mulţi dintre noi a însemnat teamă în ceea ce priveşte acest aspect. Se pare chiar că, din păcate, noile reglementări apărute în România în ultimul an, au creat mai mult sau mai puţin premise în direcţia reducerii personalului.

Ajungem însă să ne întrebăm dacă este chiar concedierea singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?
Răspunsul este departe de a fi unul simplu, de genul da sau nu. Sunt implicaţi în această decizie factori cum ar fi:

Citește articolul

Reducerea personalului atât în mediul privat cât şi în sistemul bugetar este unul dintre subiectele cele mai des întâlnite şi auzite în presă în ultimul an.

Marea majoritate a anului 2009 pentru cei mai mulţi dintre noi a însemnat teamă în ceea ce priveşte acest aspect. Se pare chiar că, din păcate, noile reglementări apărute în România în ultimul an, au creat mai mult sau mai puţin premise în direcţia reducerii personalului.

Ajungem însă să ne întrebăm dacă este chiar concedierea singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?
Răspunsul este departe de a fi unul simplu, de genul da sau nu. Sunt implicaţi în această decizie factori cum ar fi:

Reducerea personalului atât în mediul privat cât şi în sistemul bugetar este unul dintre subiectele cele mai des întâlnite şi auzite în presă în ultimul an.

Marea majoritate a anului 2009 pentru cei mai mulţi dintre noi a însemnat teamă în ceea ce priveşte acest aspect. Se pare chiar că, din păcate, noile reglementări apărute în România în ultimul an, au creat mai mult sau mai puţin premise în direcţia reducerii personalului.

Ajungem însă să ne întrebăm dacă este chiar concedierea singura alternativă la reducerea cheltuielilor cu personalul?
Răspunsul este departe de a fi unul simplu, de genul da sau nu. Sunt implicaţi în această decizie factori cum ar fi:

 • domeniul de activitate al companiei;
 • furnizori şi în egală măsuri clienţi;
 • numărul de competitori pe piaţă;
 • gradul de substituţie al produselor, serviciilor oferite
 • strategia viitoare a companiei.

Luând în considare toţi aceşti factori, în momentul în care conducerea ajunge la concluzia că firma are nevoie de o reducere a costurilor se trece la o analiză atentă a:

 • structurii organizatorice a firmei;
 • bugetului alocat fiecărui departement şi participarea la profit;
 • organigramei şi modului de alocare a sarcinilor.

Concluzia este în acest moment întemeiată şi bazată pe fundamente reale.

În acest context în funcţie de domeniul de activitate al companiei se pot lua o serie de măsuri pentru reducerea costurilor cu personalul, altele decât concedierea:

 • pentru companiile care au un contract colectiv de muncă acesta se poate renegocia cu sindicatul. Acesta cu siguranţă va înţelege că păstrarea tuturor angajaţilor înseamnă renunţarea la anumite facilităţi altele decât cele minime prevăzute de lege;
 • în domeniul vânzărilor unde volumul încasărilor variază se poate trece la o formă de contract pe comisionare. Gândind în perspectivă este o modalitate de a creşte randamentul, dar trebuie să ţinem cont de obligaţiile curente ale angajaţilor care trebuiesc acoperite.
 • în domeniul IT de exemplu se poate apela la desfăşurarea activităţii angajaţilor de la domiciliu. Astfel se reduc considerabil costurile cu sediul, cheltuielile indirecte ( energie electrică, internet, apă).
 • alte două modalităţi pot fi acordarea de concediu fără plată pe bază de voluntariat ( acest lucru bazându-se şi pe volumul de activitate într-o anumite perioadă a lunii) dar şi apelarea la alte modalităţi de colaborare cu angajaţii ( conventia civila de exemplu)
 • la o căutare simplă pe site-urile din România, de recrutare de personal, putem găsi multe cereri de locuri de muncă cu contract part time. Domeniul în care activează aceste firme este variat şi în unele cazuri chiar reprezintă o modalitate de reducere a costurilor.
 • Art. 45 din Codul Muncii ne defineşte detaşarea că fiind “actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia.”Detasarea personalului de la o firmă la alta este o metodă cât se poate de elegantă de micşorare a costurilor. Există în acest caz unele condiţii cum ar fi perioada pentru care se face detaşarea şi posibilitatea de prelungire a acesteia din 6 în 6 luni cu acordul salariatului.
 • Şomajul tehnic este o altă măsură temporară de reducere a costurilor cu personalul, atunci când volumul de muncă al companiei se reduce, dar totuşi angajatorul nu vrea să recurgă la concedierea angajatului, sperând că în viitor situaţia se va redresa. Pentru angajat avantajul acestei metode îl reprezintă menţinerea statutului de angajat, şi implicit de asigurat, precum şi încasarea a 75% din salariu.
 • Persoana fizică autorizată – PFA este din ce în ce mai mult aleasă ca fiind avantajoasă pentru categoriile de persoane care sunt specializate în anumite domenii şi îşi pot desfăşura activitatea independent. Există o serie de condiţii ce trebuiesc îndeplinite, demersuri de făcut pentru a obţine autorizaţia de funcţionare. Este o măsură pentru reducerea costurilor unei companii cu condiţia ca personalul să îşi păstreze calitatea de angajat în firma respectivă cu un minim salarial iar diferenţa să fie acordată ca şi PFA. În aceset context avantajul intervine şi de o parte şi de alta.

Toate aceste măsuri prezintă avantaje şi dezavantaje în ceea ce priveşte ambele părţi. În acelaşi timp ele pot fi considerate soluţii de micşorare a costurilor pe perioade scurte de timp sau pot fi alternate în funcţie de caz, fără însă a se ajunge la concediere.