Ce trebuie să faceți pentru a beneficia de plata TVA la încasare?

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei poate aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare scrisă din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Citește articolul

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei poate aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare scrisă din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei poate aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

În scopul aplicării acestor prevederi, persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare scrisă din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.

Pentru aplicarea sistemului în 2013, cifra de afaceri luata in considerare va fi așadar cea obținuta in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, iar notificarea catre ANAF trebuie depusa pana la 25 octombrie 2012.

În anii următori perioada luată în calculul cifrei de afaceri va fi anul calendaristic, iar data de notificare va fi 25 ianuarie.

Ce se întâmplă cu cei care nu depun notificarea?

În mod paradoxal, și cei care nu vor depune notificarea până pe 25 octombrie vor avea o soartă asemănătoare celor care se vor conforma în termen prevederii legislative.

Astfel, conform Ordonanței mai sus menționate, în situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

Mai mult, actul normativ nu impune nici o sancțiune celor care nu depun notificarea până pe 25 octombrie, motiv pentru care în opinia noastră, distincție între cele două categorii de contribuabili (care depun notificarea până pe 25 oct și care omit acest lucru) este aproape inexistentă, făcând această procedură de notificare destul de ineficientă.

Cui nu se aplică sistemul TVA la încasare?

Sistemul de TVA la încasare nu se aplică de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.
Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operaţiuni pentru care locul livrării, sau locul prestării, se consideră a fi în România.

Operaţiuni pentru care nu se aplică noul sistem de TVA:
Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni:

  • livrări de bunuri/prestari de servicii pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
  • livrări de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA;
  • operațiuni supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3;
  • livrări de bunuri/prestări de servicii a caror contravaloare este încasată, parțial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniști și asocieri fără personalitate juridică;
  • livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

Potrivit Codului fiscal, Fiscul are obligația să înființeze un Registru al persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Documentul va fi public și se va afișa pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Când plătești TVA, dacă nu ți-ai încasat facturile în 90 de zile?

În cazul în care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare nu au încasat contravaloarea integrală sau parțială a livrării de bunuri ori a prestării de servicii în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozițiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.

În situația în care factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispozițiilor Codului de procedură civilă.

Alte prevederi importante

Contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare și care depășesc în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată în vederea schimbării sistemului aplicat.

Societățile nou înființate, sau contribuabilii care se înregistrează în scop de TVA în cursul anului calendaristic, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, e la data înregistrării lor ca plătitori de TVA.