Anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere – noua procedura

Recent, prin Ordinul ANAF nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea OG nr. 30/2011, au fost reglementate formularele de anulare a penalităților de întârziere pentru firmele care își plătesc datoriile până la finalul anului.

În rezumat, facilitățile fiscale se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Penalitațile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:
a) anularea penalităților de intarziere, precum și anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

Citește articolul

Recent, prin Ordinul ANAF nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea OG nr. 30/2011, au fost reglementate formularele de anulare a penalităților de întârziere pentru firmele care își plătesc datoriile până la finalul anului.

În rezumat, facilitățile fiscale se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Penalitațile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:
a) anularea penalităților de intarziere, precum și anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

Recent, prin Ordinul ANAF nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea OG nr. 30/2011, au fost reglementate formularele de anulare a penalităților de întârziere pentru firmele care își plătesc datoriile până la finalul anului.

În rezumat, facilitățile fiscale se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Penalitațile de întârziere se anulează sau se reduc astfel:
a) anularea penalităților de intarziere, precum și anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora, sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalităților de întârziere, precum și reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de întârziere aferente acestor obligații fiscale principale, dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare pâna la data de 30 iunie 2012.

Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile restante la 31 august 2011, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare.

În termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal comunică contribuabilului situaţia solicitată şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţa fiscală a posibilelor debite ce se încadrează în facilitate.

Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei se sting prin plată sau compensare obligaţiile principale şi dobânzile, organul de administrare validează borderoul de scădere a debitelor și în termen de 3 zile de la data stingerii obligaţiilor va emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.

Dacă nu se efectuează plăţile în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se anulează borderoul provizoriu de scădere şi contribuabilul se repune situaţia iniţială, iar în fişa pe contribuabil se vor reflecta în continuare debitele şi accesoriile calculate.

Important! Facilităţile fiscale nu se acorda pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

De asemenea, facilitățile fiscale se aplică exclusiv penalităților și majorărilor de întârziere, nu și dobânzilor de întârziere.