deRainfall februarie 4, 2010

Plăţi anticipate pentru impozitul pe profit în anul 2010

Se apropie cu paşi repezi termenul de plată al impozitului pe profit aferent primului trimestru al anului 2010 şi încă nu sunt clare toate aspectele legislative.

Ca o noutate pentru anul 2010 în ceea ce priveşte impozitul pe profit o reprezintă plăţile anticipate de impozit pe profit, plăţi care pentru societăţile comerciale sunt prevăzute de art. 34 alin 1) litera b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

„1. Plata impozitului se face astfel:

Citește articolul

Se apropie cu paşi repezi termenul de plată al impozitului pe profit aferent primului trimestru al anului 2010 şi încă nu sunt clare toate aspectele legislative.

Ca o noutate pentru anul 2010 în ceea ce priveşte impozitul pe profit o reprezintă plăţile anticipate de impozit pe profit, plăţi care pentru societăţile comerciale sunt prevăzute de art. 34 alin 1) litera b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

„1. Plata impozitului se face astfel:

Se apropie cu paşi repezi termenul de plată al impozitului pe profit aferent primului trimestru al anului 2010 şi încă nu sunt clare toate aspectele legislative.

Ca o noutate pentru anul 2010 în ceea ce priveşte impozitul pe profit o reprezintă plăţile anticipate de impozit pe profit, plăţi care pentru societăţile comerciale sunt prevăzute de art. 34 alin 1) litera b) din Codul Fiscal.

În conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

„1. Plata impozitului se face astfel:

b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit.a) (care sunt societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine), au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel.

Începând cu anul 2010, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la lit. a).

2. În cazul asocierilor fără personalitate juridică, impozitul datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) şi reţinut de către persoana juridică responsabilă se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile asocierii, care este atribuibilă fiecărui asociat. Persoana responsabilă are obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.

3. Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. d) au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

4. Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

5. Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

6. Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

7. Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

8. În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit.”

Indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate aferente anului 2010 în contul impozitului pe profit anual este de 3,5% si a fost publicat în MO 101 din 15 Februarie 2010, Ordinul nr. 200 din 09 Februarie 2010.

Înainte de efectuarea acestor plăţi anticipate de impozit pe profit trebuie să se ţină cont de impozitul minim determinat pe baza veniturilor obţinute de către societate în anul 2009 şi să se compare aceste plăţi anticipate cu impozitul minim.

În cazul în care plăţile anticipate de impozit pe profit sunt mai mici decât impozitul minim societatea datoreaza impozitul minim.

Din păcate, ca urmare a unei noi lacune in legislative începând cu trimestrul I al anului 2010 vor fi obligate la plăţi anticipate si societăţile care sunt în perioadă de inactivitate economica, precum şi cele care sunt în suspendare, în condiţiile în care nu vor fi modificări ale Codului Fiscal pâna la primul termen de plată al impozitului pe profit.