deRainfall septembrie 8, 2010

Noi reglementări privind depunerea declaraţiilor fiscale

Potrivit proiectului publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu 25 octombrie 2010, firmele mari şi mijlocii vor avea obligaţia de a depune online declaraţiile fiscale.

Potrivit acestui proiect, declaraţiile fiscale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor sociale, declaraţia rectificativă şi cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, dar şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro .

Pentru celialţi contribuabili se menţine posibilitatea de a opta pentru depunerea electronică a declaraţiilor, ca metodă alternativă.

Citește articolul

Potrivit proiectului publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu 25 octombrie 2010, firmele mari şi mijlocii vor avea obligaţia de a depune online declaraţiile fiscale.

Potrivit acestui proiect, declaraţiile fiscale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor sociale, declaraţia rectificativă şi cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, dar şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro .

Pentru celialţi contribuabili se menţine posibilitatea de a opta pentru depunerea electronică a declaraţiilor, ca metodă alternativă.

Potrivit proiectului publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), începând cu 25 octombrie 2010, firmele mari şi mijlocii vor avea obligaţia de a depune online declaraţiile fiscale.

Potrivit acestui proiect, declaraţiile fiscale privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor sociale, declaraţia rectificativă şi cea privind impozitul pe profit, decontul de TVA, cel privind accizele şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă, dar şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare vor fi depuse pe site-ul www.e-guvernare.ro .

Pentru celialţi contribuabili se menţine posibilitatea de a opta pentru depunerea electronică a declaraţiilor, ca metodă alternativă.

Declaraţiile pot fi depuse online în baza deţinerii unui certificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, înscris în Registrul furnizorilor de servicii de certificare, potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.