deRainfall februarie 15, 2012

S-a modificat termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit (D101)

Orice început de an calendaristic vine cu o serie de întrebări legate de raportarea situației financiare aferente anului anterior. Vom încerca în următoarele rânduri să răspunem celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect, cu referire la anul financiar 2011.

Când se depune declarația 101 în 2012?

Conform Ordonanţei nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune, de toți contribuabilii, la organul fiscal competent până la data de 25 martie 2012, cu excepția organizaţiilor nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, care depun declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

Citește articolul

Orice început de an calendaristic vine cu o serie de întrebări legate de raportarea situației financiare aferente anului anterior. Vom încerca în următoarele rânduri să răspunem celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect, cu referire la anul financiar 2011.

Când se depune declarația 101 în 2012?

Conform Ordonanţei nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune, de toți contribuabilii, la organul fiscal competent până la data de 25 martie 2012, cu excepția organizaţiilor nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, care depun declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

Orice început de an calendaristic vine cu o serie de întrebări legate de raportarea situației financiare aferente anului anterior. Vom încerca în următoarele rânduri să răspunem celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect, cu referire la anul financiar 2011.

Când se depune declarația 101 în 2012?

Conform Ordonanţei nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune, de toți contribuabilii, la organul fiscal competent până la data de 25 martie 2012, cu excepția organizaţiilor nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, care depun declarația anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012.

Din 2012 s-a modificat și formularul 101. Noua versiune o puteţi accesa de pe pagina de internet a ANAF: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Descdecl

Când se depune bilanţul in 2012?

În ceea ce priveşte termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este de:

  • 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
  • 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din legea contabilităţii.
  • 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. – Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie sa cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

  • denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
  • adresa şi numărul de telefon;
  • numărul de înregistrare la registrul comerţului;
  • codul unic de înregistrare;
  • capitalul social.

De cine poate fi semnat bilanţul la 31.12.2011?

Situaţiile financiare la 31.12.2011 pot fi semnate numai de:

  • directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplinească aceasta funcţie (potrivit legii)
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR