Noutăți fiscale de la 01 iulie 2013

Începând cu 01 iulie 2013 avem dinnou parte de modificari la nivel de legislație fiscală.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificată

O primă schimbare o reprezintă faptul că, începând din această lună, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie 2013, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
Noua reglementare este introdusă prin H.G. 276/ 2013, publicată în Monitorul oficial nr 313/ 30.05.2013.

Citește articolul

Începând cu 01 iulie 2013 avem dinnou parte de modificari la nivel de legislație fiscală.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificată

O primă schimbare o reprezintă faptul că, începând din această lună, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie 2013, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
Noua reglementare este introdusă prin H.G. 276/ 2013, publicată în Monitorul oficial nr 313/ 30.05.2013.

Începând cu 01 iulie 2013 avem dinnou parte de modificari la nivel de legislație fiscală.

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificată

O primă schimbare o reprezintă faptul că, începând din această lună, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la 1 iulie 2013, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.
Noua reglementare este introdusă prin H.G. 276/ 2013, publicată în Monitorul oficial nr 313/ 30.05.2013.

Cu caracter general, potrivit Codului Fiscal art. 24 (2) mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  • este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
  • are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin Hotărâre a Guvernului la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
  • are o durata normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a caror durata normală de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componentă în parte.

Schimbarea modului de calcul a penalităților de la 01 iulie 2013

O alta modificare importanta și pozitivă din domeniul fiscal este că Fiscul va aplica de la 1 iulie un nou sistem de penalități de întârziere, care vor fi calculate procentual pentru fiecare zi de întârziere, potrivit modificarilor aduse Codului de procedură fiscală prin OUG 50/2013.

Potrivit actului normativ, contribuabilii vor achita, începând din iulie o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere, ceea ce ar insemna o penalitate cumulată de 7,3% anual. Penalitatile de intarziere vor avea caracter sancționatoriu si se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Noile reguli intră în vigoare la 1 iulie 2013, fiind aplicabile obligațiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013.

Nici dobanzile nu scapa de modificări

OUG nr. 50/2013 modifică și regimul juridic la dobânzilor, astfel încat să fie mai clară diferențierea între dobânzi și penalitățile de întârziere.

În nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor arată că în proiectarea unui regim de sancțiuni pentru plățile întârziate, trebuie ca penalizările și dobânda să servească urmatoarelor obiective: penalitățile sunt menite să descurajeze neconformarea, în timp ce dobânda este destinată să protejeze valoarea reală a plăților reprezentând impozite, taxe și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Concret, potrivit noilor reglementari, dobânzile ar urma sa aiba caracter recuperatoriu, spre deosebire de penalități care vor avea un caracter sancționatoriu. Nivelul dobâzii este de 0,04% (14,6% pe an) și se calculează pe fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.