Noi modificări în codul de procedură fiscală

Marţi, 28 august 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală.

Modificările au intrat în vigoare pe 31 august 2012, cu excepţia dispoziţiilor privind stingerea creanţelor (pct.3 de mai jos) care se vor aplica începând cu 1 noiembrie 2012.

Cele mai importante modificări prevăzute de această Ordonanță sunt:

Citește articolul

Marţi, 28 august 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală.

Modificările au intrat în vigoare pe 31 august 2012, cu excepţia dispoziţiilor privind stingerea creanţelor (pct.3 de mai jos) care se vor aplica începând cu 1 noiembrie 2012.

Cele mai importante modificări prevăzute de această Ordonanță sunt:

Marţi, 28 august 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală.

Modificările au intrat în vigoare pe 31 august 2012, cu excepţia dispoziţiilor privind stingerea creanţelor (pct.3 de mai jos) care se vor aplica începând cu 1 noiembrie 2012.

Cele mai importante modificări prevăzute de această Ordonanță sunt:

  1. Dispoziţiile cu privire la emiterea actelor de către organele fiscale printr-un centru de imprimare masiva se extind şi asupra actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, pe lângă cele administrative, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel. Aceste acte vor fi valabile fără semnătură şi ştampila organului emitent.
  2. Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.
    Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.
  3. Se introduce o excepţie de la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel, precum şi în cazul obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, stabilindu-se că se va stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. Aceste dispoziţii se aplică începând cu 1 noiembrie 2012.
  4. Se introduce un nou articol cu privire la suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară.
    Astfel, în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.