deRainfall aprilie 14, 2010

Societăţile nou înfiinţate nu plătesc impozit minim în 2010

Conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în anul 2010 plătesc impozit pe profit dar nu plătesc impozitul minim.

Această prevedere este inclusă în pct.11^6 din normele de aplicare ale Codului Fiscal pentru art.18:

„11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.”

Citește articolul

Conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în anul 2010 plătesc impozit pe profit dar nu plătesc impozitul minim.

Această prevedere este inclusă în pct.11^6 din normele de aplicare ale Codului Fiscal pentru art.18:

„11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.”

Conform Normelor de aplicare ale Codului Fiscal, contribuabilii înfiinţaţi în anul 2010 plătesc impozit pe profit dar nu plătesc impozitul minim.

Această prevedere este inclusă în pct.11^6 din normele de aplicare ale Codului Fiscal pentru art.18:

„11^6. Contribuabilii înfiinţaţi în cursul anului nu intră sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (2) pentru anul în care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, însă aceştia sunt obligaţi la determinarea impozitului pe profit potrivit prevederilor titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.”