Cum calculăm diurna în 2022?

Începând cu data de 1 mai 2022 se introduc în România noi reguli cu privire la diurne.

Citește articolul

Termenul de depunere al declarației unice se prelungește, iar bunii plătitori primesc reduceri de taxe

mai 8, 2020Alina Isac

Guvernul a prelungit din nou termenul de depunere pentru 2020 a Declarației Unice privind impozitul și contribuțiile pentru veniturile obținute de PFA și alte persoanele fizice din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende și alți contribuabili.

Noul termen de depunere a Declarației Unice este 30 iunie 2020, a informat Ministerul Finanțelor. Inițial, termenul era 25 mai.

De asemenea, cei care vor plăti până pe 30 iunie impozitele și contribuțiile pe anul 2019 vor beneficia de reduceri din valoarea impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019.

Mai exact: 

CITEȘTE MAI MULT

Plafoane fiscale pentru anul 202

ianuarie 9, 2020Alina Isac

Plafoanele fiscale sunt în fiecare an una din provocările contabililor și antreprenorilor, în principal datorită faptului că periodic suferă modificări. 

Și pentru 2020 avem câteva modificări, datorate în primul rând cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 

 • Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7793 lei/eur.
 • Cursul valutar publicat la 30 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7785 lei/eur.
 • Cursul valutar euro mediu pentru anul 2019 este de 4,7452 lei/eur.

Începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aplică așadar următoarele plafoane, actualizate în funcție de cursurile valutare ale anului 2019.

CITEȘTE MAI MULT

Casele de marcat electronice devin obligatorii

august 16, 2018Alina Isac

După mai multe discuții și tergiversări legate de introducerea obligativității caselor de marcat cu jurnal electronic acestea vor deveni foarte curând realitate, iar casele de marcat cu rolă vor deveni istorie.

ANAF a elaborat recent un ghid care are vine în sprijinul agentilor economici și oferă informații complete despre tot ceea ce presupune dotarea cu noile case de marcat: termene limită, reguli de transmitere a datelor, obținerea numărului unic de identificare și verificarea unei case de marcat în evidența ANAF.
 Acest ghid se adresează utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale, producătorilor/importatorilor/persoanelor juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorilor autorizaţi, unităților acreditate pentru service.

Noile termene de când trebuie folosite casele de marcat cu jurnal electronic sunt:

CITEȘTE MAI MULT

Majorarea plafonului pentru scutirea întreprinderilor mici de la plata TVA

octombrie 26, 2017Alina Isac

Începutul lui 2018 va aduce noutăți și în legătură cu pragul de la care o societate este obligată să devină plătitor de TVA.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

În prezent se aplică scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 65.000 EUR, iar în lipsa acestei decizii/derogări de la 1 ianuarie 2018 România ar fi trebuit să revină la vechiul plafon de scutire, respectiv 35.000 EUR.

Decizia se va aplica de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020, sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispoziţiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

CITEȘTE MAI MULT

Noua procedura de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

februarie 29, 2016Alina Isac

Recent a fost modificată procedura de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Noua procedură este reglementatã prin Ordinul 727/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 150 din 26.02.2016.

În baza noilor prevederi, o persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA se înscrie în ROI la cerere, înainte de a efectua operațiuni intracomunitare, cele prevazute la art. 329 alin (1) din Codul fiscal.

În ROI nu se pot înscrie:

CITEȘTE MAI MULT

Principalele modificări ale codului fiscal din 2016

septembrie 23, 2015Alina Isac

Noul Cod Fiscal, adoptat în luna septembrie 2015, aduce o serie de modificări, aplicabile de la date diferite. Vom reda mai jos modificările care vor intra în vigoare începând cu 2016.

Modificări în cadrul TVA-ului

Cota standard de TVA pentru toate bunurile şi serviciile va fi redusă de la 24% la 19%, în două etape: începând din 2016 de la 24% la 20% şi începând cu 01 ianuarie 2017 va fi redusă la 19%.

Pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite fără drept de deducere se va aplica cota redusă de TVA de 5%.

CITEȘTE MAI MULT

Sistemul de plată a TVA la încasare

aprilie 2, 2015Alina Isac

De la începutul anului 2013 în România, pe lângă sistemul de plată al TVA la declarare, există și sistemul de plată a TVA la încasare.

Sistemul de TVA la încasare este opţional şi constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor sau serviciilor a fost plătită furnizorului.

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea TVA -ului la încasare sunt persoanele impozabile care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, care au sediul activităţii economice în România conform art 125 alin.(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

CITEȘTE MAI MULT

Tratamentul fiscal al mijloacelor fixe existente în contabilitate la data de 1 iulie 2013

decembrie 12, 2014Alina Isac

Conform legii, începând cu data de 1 iulie 2013 valoarea minim de intrare în contabilitate a mijloacelor fixe este de 2.500 lei fără TVA, conform prevederilor HG 276/2013. Pînă la 1 iulie 2013 valoarea mijloacelor fixe era de 1.800 lei.

Întrebarea care se pune este ce se întamplă cu valoarea neamortizată a mijloacele fixe existente în patrimoniul operatorilor economici înainte de data de 1 iulie 2013.

Aceste mijloace fixe se vor amortiza în continuare, valoarea rămasă neamortizată se va recupera pe durata de funcţionare rămasă.
 Valoarea de 2500 lei pentru un mijloc fix este o valoare fiscală, stabilită prin HG 276/2013 şi se foloseşte pentru stabilirea fiscală a amortizării.


CITEȘTE MAI MULT

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

iulie 24, 2014Alina Isac

În Monitorul Oficial al României 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicată OUG 19/2014 prin care s-a reintrodus prevederea privind neimpozitarea profitului reinvestit. În perioada octombrie 2009 – decembrie 2010 a mai fost în vigoare o astfel de prevedere care era mai mult o amânare a impozitării profitului pe perioada de amortizare a investiţiei.

Această prevedere se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse sau achiziţionate după data de 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014 pentru aplicarea facilităţilor se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie.

Scutirea de impopzit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual.

CITEȘTE MAI MULT

Impozitul pe construcţiile speciale

martie 18, 2014Alina Isac

Începând cu data de 01 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un nou impozit, impozitul pe construcţiile speciale conform noilor reglementări ale Codului fiscal.

Impozitul pe construcţiile speciale se datorează de către:

 • persoanele fizice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Fac excepţie:

 • instituţiile naţionale de cercetare- dezvoltare;
 • instituţiile publice;
 • asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Impozitul pe construcţii se datorează către bugetul de stat pentru acele construcţii la care nu se plăteşte deja impozit la bugetul local conform art. 296^33 – 296^36 din Codul fiscal.

CITEȘTE MAI MULT

Cota de impozitare pentru microîntreprinderi s-a majorat de la 1 ianuarie 2009

ianuarie 8, 2009Alina Isac

Cota de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor s-a majorat de la 2,5% la 3%, începând cu 1 ianuarie 2009, conform art. 107 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de regimul fiscal al microîntreprinderilor, societăţile care optează pentru aceasta trebuie să îndeplinească la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, cumulativ, condiţiile stabilite la articolul 103 din Codul fiscal:

CITEȘTE MAI MULT

Cotele de contribuţie la asigurările sociale si la bugetul asigurărilor de şomaj vor scădea începând cu 1 decembrie 2008

octombrie 9, 2008Alina Isac

Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cotele de contribuţie se vor modifica începând cu luna decembrie a acestui an. Noile cote de contribuţie sunt următoarele:

 • pentru condiţii normale de muncă 27,5%;
 • pentru condiţii deosebite de muncă 32,5%;
 • pentru condiţii speciale de muncă 37,5%.

În prezent, cotele de contribuţie de asigurări sociale,

CITEȘTE MAI MULT

Simplificarea taxării inverse

martie 27, 2008Alina Isac

Începând cu anul 2008, conform art. 160, alin. 2 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare cu privire la taxarea inversă sunt:

 1. deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul;
 3. materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

Conform punctului 82 din Normele Metodologice:

CITEȘTE MAI MULT

Înregistrarea contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi

martie 27, 2008Alina Isac

În Monitorul Oficial nr. 858/2007 a fost publicate detalii privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Acest act normativ abrogă prevederile Ordinului ANAF 1.415/2007 emis în octombrie 2007 şi modifică substanţial procedura de înregistrare a contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi.

Astfel, dintre modificările importante semnalăm:

CITEȘTE MAI MULT