deAlina Isac decembrie 13, 2016

Modificarea cotei de TVA de la data de 01 ianuarie 2017

Începând cu data de 1 ianuarie 2017 cota de TVA va scădea de la 20% la 19% conform prevederilor Codului Fiscal.

În prezent cotele de TVA aplicabile sunt:

Citește articolul

Începând cu data de 1 ianuarie 2017 cota de TVA va scădea de la 20% la 19% conform prevederilor Codului Fiscal.

În prezent cotele de TVA aplicabile sunt:

Începând cu data de 1 ianuarie 2017 cota de TVA va scădea de la 20% la 19% conform prevederilor Codului Fiscal.

În prezent cotele de TVA aplicabile sunt:

 • cota de 20%, care începând cu data de 1 ianuarie 2017 va fi de 19%
 • cota redusă de TVA de 9%, care se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:
  • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare care sunt scutite de TVA;
  • livrarea de produse ortopedice;
  • livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, onclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii, seminţe, plante;
  • servicii de restaurant si catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;
  • livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.
 • cota redusă de TVA de 5% care se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
  • manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste;
  • accesul la castele, muzee, case memoriale, grădini zoologice;
  • livrarea locuinţelor, inclusiv a terenului pe care sunt construite;
  • livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari; clădirile destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minorii cu handicap;
  • livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie.

Datorită modificării cotei de TVA de la 20% la 19% toate firmele care deţin case de marcat vor trebui să-şi actualizeze programele informatice.

În cazul schimbării cotei de TVA se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, când se emit facturi şi înainte de data livrării de bunuri/prestării servicii, sau se incasează avansuri înainte de data la care a avut loc livrarea bunului/ prestarea serviciului, precum şi în cazul operaţiunilor supuse sistemului de TVA la încasare.