deAlina Isac martie 27, 2008

Înregistrarea contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi

În Monitorul Oficial nr. 858/2007 a fost publicate detalii privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Acest act normativ abrogă prevederile Ordinului ANAF 1.415/2007 emis în octombrie 2007 şi modifică substanţial procedura de înregistrare a contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi.

Astfel, dintre modificările importante semnalăm:

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr. 858/2007 a fost publicate detalii privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Acest act normativ abrogă prevederile Ordinului ANAF 1.415/2007 emis în octombrie 2007 şi modifică substanţial procedura de înregistrare a contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi.

Astfel, dintre modificările importante semnalăm:

În Monitorul Oficial nr. 858/2007 a fost publicate detalii privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.

Acest act normativ abrogă prevederile Ordinului ANAF 1.415/2007 emis în octombrie 2007 şi modifică substanţial procedura de înregistrare a contractelor încheiate cu prestatori nerezidenţi.

Astfel, dintre modificările importante semnalăm:

  • Sfera de cuprindere a serviciilor a fost restrânsă considerabil, urmând a fi înregistrate la autorităţile fiscale competente numai contractele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror alte activităţi care pot constitui sediu permanent în România; Aşadar, contractele care au ca obiect activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.
  • Termenul de depunere a Declaraţiei de înregistrare este extins de la 15 la 30 de zile de la data încheierii contractelor/de la data producerii modificărilor survenite asupra datelor declarate iniţial;
  • Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a acestui ordin (13 decembrie 2007) se vor înregistra în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin – până pe 12 ianuarie 2008 inclusiv;
  • Se menţionează explicit cuantumul amenzii: astfel, neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 la 5.000 lei.