Principalele modificări ale codului fiscal din 2016

Noul Cod Fiscal, adoptat în luna septembrie 2015, aduce o serie de modificări, aplicabile de la date diferite. Vom reda mai jos modificările care vor intra în vigoare începând cu 2016.

Modificări în cadrul TVA-ului

Cota standard de TVA pentru toate bunurile şi serviciile va fi redusă de la 24% la 19%, în două etape: începând din 2016 de la 24% la 20% şi începând cu 01 ianuarie 2017 va fi redusă la 19%.

Pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite fără drept de deducere se va aplica cota redusă de TVA de 5%.

Citește articolul

Noul Cod Fiscal, adoptat în luna septembrie 2015, aduce o serie de modificări, aplicabile de la date diferite. Vom reda mai jos modificările care vor intra în vigoare începând cu 2016.

Modificări în cadrul TVA-ului

Cota standard de TVA pentru toate bunurile şi serviciile va fi redusă de la 24% la 19%, în două etape: începând din 2016 de la 24% la 20% şi începând cu 01 ianuarie 2017 va fi redusă la 19%.

Pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite fără drept de deducere se va aplica cota redusă de TVA de 5%.

Noul Cod Fiscal, adoptat în luna septembrie 2015, aduce o serie de modificări, aplicabile de la date diferite. Vom reda mai jos modificările care vor intra în vigoare începând cu 2016.

Modificări în cadrul TVA-ului

Cota standard de TVA pentru toate bunurile şi serviciile va fi redusă de la 24% la 19%, în două etape: începând din 2016 de la 24% la 20% şi începând cu 01 ianuarie 2017 va fi redusă la 19%.

Pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite fără drept de deducere se va aplica cota redusă de TVA de 5%.

Tot la capitolul TVA, noile reglementări introduc taxarea inversă pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare.

Modificări ale impozitului pe microîntreprinderi

Începând din 2016 cota de impozitare a rămas de 3% însă, pentru persoanele juridice române nou – înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite, pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfarşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni.

Aceste prevederi se vor aplica dacă în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află in urmatoarele situaţii:

  • lichidarea voluntară prin hotararea adunării generale,
  • dizolvarea făra lichidare,
  • inactivitate temporară,
  • declararea pe proprie răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social,
  • majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi;
  • acţionarii/asociaţii săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.

Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.În cazul în care persoana juridica română nou-înfiinţată nu mai are niciun salariat în primele 24 de luni, aceasta aplică cota de 3% începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru persoana juridică cu un singur salariat, al carui raport de muncă încetează, condiţia privitioare la salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul trimestrului respectiv este angajat un nou salariat.

Modificările impozitului pe profit

Cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, începând cu 1 ianuarie 2017.

Se modifică modul de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile, respectiv a rezervei legale prin raportarea la rezultatul contabil, fără a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile şi cheltuielile aferente acestor venituri.

Se modifică limita de 3 la mie din cifra de afaceri în cazul cheltuielilor cu sponsorizarea la 5 la mie din cifra de afaceri.

Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului faţă de 2% cât este in prezent.

Se modifică stabilirea gradului de îndatorare calculat în vederea deducerii cheltuilelilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar aferente anumitor împrumuturi.

Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile, eliminându-se astfel condiţia introdusă la 1 ianuarie 2014 conform căreia entitatea care primeste dividende trebuie să deţină la data înregistrării acestora pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10 % din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.