deAlina Isac ianuarie 9, 2020

Plafoane fiscale pentru anul 202

Plafoanele fiscale sunt în fiecare an una din provocările contabililor și antreprenorilor, în principal datorită faptului că periodic suferă modificări. 

Și pentru 2020 avem câteva modificări, datorate în primul rând cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 

 • Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7793 lei/eur.
 • Cursul valutar publicat la 30 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7785 lei/eur.
 • Cursul valutar euro mediu pentru anul 2019 este de 4,7452 lei/eur.

Începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aplică așadar următoarele plafoane, actualizate în funcție de cursurile valutare ale anului 2019.

Citește articolul

Plafoanele fiscale sunt în fiecare an una din provocările contabililor și antreprenorilor, în principal datorită faptului că periodic suferă modificări. 

Și pentru 2020 avem câteva modificări, datorate în primul rând cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 

 • Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7793 lei/eur.
 • Cursul valutar publicat la 30 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7785 lei/eur.
 • Cursul valutar euro mediu pentru anul 2019 este de 4,7452 lei/eur.

Începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aplică așadar următoarele plafoane, actualizate în funcție de cursurile valutare ale anului 2019.

Plafoanele fiscale sunt în fiecare an una din provocările contabililor și antreprenorilor, în principal datorită faptului că periodic suferă modificări. 

Și pentru 2020 avem câteva modificări, datorate în primul rând cursului de schimb de referință, în cazul de față fiind vorba despre: 

 • Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7793 lei/eur.
 • Cursul valutar publicat la 30 decembrie 2019 pentru euro este de 4,7785 lei/eur.
 • Cursul valutar euro mediu pentru anul 2019 este de 4,7452 lei/eur.

Începând cu data de 01 ianuarie 2020 se aplică așadar următoarele plafoane, actualizate în funcție de cursurile valutare ale anului 2019.

 • Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel publicat la 31 decembrie 2019, valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, respectiv 4,7793 lei/eur), prin urmare plafonul este: 4.779.300 lei.
 • Plafonul pentru care ai obligația de a te înregistra ca plătitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur. Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent in lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).
 • Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.
 • Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România – achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele și condiția ca valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășeste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii).
 • Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la plătitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb publicat de BNR la 30 decembrie). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei.
 • Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, începand cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2019). Cursul mediu anual pe 2019 la eur a fost 4,7452 , prin urmare echivalentul in lei al plafonului este 474.520 lei.
 • Pentru vânzări la distanță, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării și se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)
 • Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 eur, în echivalent lei 46.337 lei (valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei -art. 278 alin. (12) Cod fiscal).
 • Plafoanele Intrastat (expedieri sau introduceri din alte state membre). Plafonul pentru 2020 este de 900.000 lei.