Sistemul de plată a TVA la încasare

De la începutul anului 2013 în România, pe lângă sistemul de plată al TVA la declarare, există și sistemul de plată a TVA la încasare.

Sistemul de TVA la încasare este opţional şi constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor sau serviciilor a fost plătită furnizorului.

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea TVA -ului la încasare sunt persoanele impozabile care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, care au sediul activităţii economice în România conform art 125 alin.(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Citește articolul

De la începutul anului 2013 în România, pe lângă sistemul de plată al TVA la declarare, există și sistemul de plată a TVA la încasare.

Sistemul de TVA la încasare este opţional şi constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor sau serviciilor a fost plătită furnizorului.

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea TVA -ului la încasare sunt persoanele impozabile care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, care au sediul activităţii economice în România conform art 125 alin.(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

De la începutul anului 2013 în România, pe lângă sistemul de plată al TVA la declarare, există și sistemul de plată a TVA la încasare.

Sistemul de TVA la încasare este opţional şi constă în faptul că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor sau serviciilor a fost plătită furnizorului.

Persoanele care sunt eligibile pentru aplicarea TVA -ului la încasare sunt persoanele impozabile care sunt deja înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, care au sediul activităţii economice în România conform art 125 alin.(2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul anului calendaristic;

Prin declaraţia 097 se optează pentru aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Intrarea sau ieşirea de la TVA la încasare se face începând cu data de 1 a următoarei perioade fiscale.

Folosirea sistemului TVA la încasare se recomandă firmelor care au achiziţii purtătoare de TVA mai puţine decat livrările şi firmelor care au termene contractuale mari de încasare.

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

  • persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
  • persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România;
  • persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei;
  • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA;

Pentru a verifica dacă o firmă aplică sau nu TVA la încasare există Registrul persoanelor care aplică TVA la încasare.