deAlina Isac ianuarie 8, 2009

Cota de impozitare pentru microîntreprinderi s-a majorat de la 1 ianuarie 2009

Cota de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor s-a majorat de la 2,5% la 3%, începând cu 1 ianuarie 2009, conform art. 107 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de regimul fiscal al microîntreprinderilor, societăţile care optează pentru aceasta trebuie să îndeplinească la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, cumulativ, condiţiile stabilite la articolul 103 din Codul fiscal:

Citește articolul

Cota de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor s-a majorat de la 2,5% la 3%, începând cu 1 ianuarie 2009, conform art. 107 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de regimul fiscal al microîntreprinderilor, societăţile care optează pentru aceasta trebuie să îndeplinească la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, cumulativ, condiţiile stabilite la articolul 103 din Codul fiscal:

Cota de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor s-a majorat de la 2,5% la 3%, începând cu 1 ianuarie 2009, conform art. 107 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de regimul fiscal al microîntreprinderilor, societăţile care optează pentru aceasta trebuie să îndeplinească la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, cumulativ, condiţiile stabilite la articolul 103 din Codul fiscal:

  1. să realizeze venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale;
  2. să aibă minim 1 angajat şi maxim 9 salariaţi;
  3. să realizeze venituri anuale care nu depăşesc echivalentul in lei a 100.000 euro;
  4. capitalul social al persoanei juridice să fie deţinut de persoane fizice sau juridice, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice.

Revenirea la plata impozitului pe profit

Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Totodată, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50%, aceasta va plăti impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.

Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-au depăşit aceste limite, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit se vor scădea plăţile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.