Impozitul pe construcţiile speciale

Începând cu data de 01 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un nou impozit, impozitul pe construcţiile speciale conform noilor reglementări ale Codului fiscal.

Impozitul pe construcţiile speciale se datorează de către:

 • persoanele fizice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Fac excepţie:

 • instituţiile naţionale de cercetare- dezvoltare;
 • instituţiile publice;
 • asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Impozitul pe construcţii se datorează către bugetul de stat pentru acele construcţii la care nu se plăteşte deja impozit la bugetul local conform art. 296^33 – 296^36 din Codul fiscal.

Citește articolul

Începând cu data de 01 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un nou impozit, impozitul pe construcţiile speciale conform noilor reglementări ale Codului fiscal.

Impozitul pe construcţiile speciale se datorează de către:

 • persoanele fizice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Fac excepţie:

 • instituţiile naţionale de cercetare- dezvoltare;
 • instituţiile publice;
 • asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Impozitul pe construcţii se datorează către bugetul de stat pentru acele construcţii la care nu se plăteşte deja impozit la bugetul local conform art. 296^33 – 296^36 din Codul fiscal.

Începând cu data de 01 ianuarie 2014 a intrat în vigoare un nou impozit, impozitul pe construcţiile speciale conform noilor reglementări ale Codului fiscal.

Impozitul pe construcţiile speciale se datorează de către:

 • persoanele fizice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
 • persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Fac excepţie:

 • instituţiile naţionale de cercetare- dezvoltare;
 • instituţiile publice;
 • asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Impozitul pe construcţii se datorează către bugetul de stat pentru acele construcţii la care nu se plăteşte deja impozit la bugetul local conform art. 296^33 – 296^36 din Codul fiscal.

Prin construcţii speciale înţelegem valoarea brută a construcţiilor regăsite în clasa 1 din Catalogul mijloacelor fixe, mai puţin grupa 1.2.9. – Terasamente agricole. Acest impozit se aplică pentru construcţii precum centralele hidroelectrice, staţii si posturi de transformare, staţii de conexiuni, centrale termoelectrice şi nuclearo – electrice, piste şi platforme, sonde de ţiţei, gaze şi sare, rampe de încărcare-descărcare, coşuri de fum și tunuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleştee, iazuri, bazine, etc.

În acest caz, societatea trebuia să depună declaraţia de menţiuni 010 până în data de 30 ianuarie 2014.

Cota impozitului este de 1,5% care se aplică asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului interior. Din valoarea construcţiilor se scade:

 • valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor Titlului IX din Codul fiscal de către contribuabil sau proprietar, după caz;
 • valoarea constructiilor si a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
 • valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare.

În cazul în care în cursul unui an, se modifică valoarea construcţiilor, impozitul pe construcţii speciale nu se recalculează, iar modificările de valoare sunt luate în considerare, când se determină impozitul pe construcţii care va fi datorat în anul următor.
 Conform OUG 102/2013, cheltuiala cu impozitul pe construcţii este una deductibilă la calculul impozitului pe profit. 
 Impozitul se declară prin declaraţia 100 la buget, până în data de 25 mai, iar impozitul poate fi achitat în 2 rate egale, până în 25 mai respectiv până în 25 septembrie.

Persoanele juridice care îşi încetează existenţa în cursul anului trebuie să declare şi să platească impozitul pînă la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.
De asemenea, persoanele juridice nou-înfiinţate datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.