deAlina Isac octombrie 26, 2017

Majorarea plafonului pentru scutirea întreprinderilor mici de la plata TVA

Începutul lui 2018 va aduce noutăți și în legătură cu pragul de la care o societate este obligată să devină plătitor de TVA.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

În prezent se aplică scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 65.000 EUR, iar în lipsa acestei decizii/derogări de la 1 ianuarie 2018 România ar fi trebuit să revină la vechiul plafon de scutire, respectiv 35.000 EUR.

Decizia se va aplica de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020, sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispoziţiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Citește articolul

Începutul lui 2018 va aduce noutăți și în legătură cu pragul de la care o societate este obligată să devină plătitor de TVA.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

În prezent se aplică scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 65.000 EUR, iar în lipsa acestei decizii/derogări de la 1 ianuarie 2018 România ar fi trebuit să revină la vechiul plafon de scutire, respectiv 35.000 EUR.

Decizia se va aplica de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020, sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispoziţiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Începutul lui 2018 va aduce noutăți și în legătură cu pragul de la care o societate este obligată să devină plătitor de TVA.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România poate acorda o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

În prezent se aplică scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 65.000 EUR, iar în lipsa acestei decizii/derogări de la 1 ianuarie 2018 România ar fi trebuit să revină la vechiul plafon de scutire, respectiv 35.000 EUR.

Decizia se va aplica de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020, sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispoziţiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Aceste prevederi nu vizează microîntreprinderile care depășesc plafonul de scutire, ci persoanele impozabile care au statutul de mică întreprindere în sens de TVA. Astfel, pot exista firme care să fie mici întreprinderi în sens de TVA fără a fi microîntreprinderi, dar și invers.