Scutirea de impozit a profitului reinvestit

În Monitorul Oficial al României 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicată OUG 19/2014 prin care s-a reintrodus prevederea privind neimpozitarea profitului reinvestit. În perioada octombrie 2009 – decembrie 2010 a mai fost în vigoare o astfel de prevedere care era mai mult o amânare a impozitării profitului pe perioada de amortizare a investiţiei.

Această prevedere se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse sau achiziţionate după data de 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014 pentru aplicarea facilităţilor se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie.

Scutirea de impopzit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual.

Citește articolul

În Monitorul Oficial al României 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicată OUG 19/2014 prin care s-a reintrodus prevederea privind neimpozitarea profitului reinvestit. În perioada octombrie 2009 – decembrie 2010 a mai fost în vigoare o astfel de prevedere care era mai mult o amânare a impozitării profitului pe perioada de amortizare a investiţiei.

Această prevedere se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse sau achiziţionate după data de 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014 pentru aplicarea facilităţilor se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie.

Scutirea de impopzit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual.

În Monitorul Oficial al României 308 din 25 aprilie 2014 a fost publicată OUG 19/2014 prin care s-a reintrodus prevederea privind neimpozitarea profitului reinvestit. În perioada octombrie 2009 – decembrie 2010 a mai fost în vigoare o astfel de prevedere care era mai mult o amânare a impozitării profitului pe perioada de amortizare a investiţiei.

Această prevedere se aplică pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice produse sau achiziţionate după data de 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014 pentru aplicarea facilităţilor se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie.

Scutirea de impopzit a profitului reinvestit se calculează trimestrial sau anual.

Impozitul pe profit se calculează, declară şi plăteşte anual până în data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul în cazul organizaţiilor nonprofit precum şi în cazul contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură. Astfel în cazul lor nu contează trimestrul în care investiţia se pune în funcţiune, calcularea impozitul pe profit facându-se o dată pe an.

Suma profitului scutit de la impozitare va fi repartizată la sfârşitul exerciţiului financiar cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la nivelul profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. Rezerva astfel constituită va fi impozitată în momentul schimbării destinaţiei.

În cazul activelor care sunt finalizate pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

Această facilitate nu se ia în considerare în cazul microîntreprinderilor, decât în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, pentru aplicarea facilităţii luându-se în considerare profitull contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

O microîntreprindere devine plătitoare de impozit pe profit dacă obţine venituri mai mari de 65.000 euro sau realizează venituri din consultanţă sau management care depăşesc procentul de 20% din totalul veniturilor care alcătuiesc baza de impozitare, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit plafonul respectiv.

În concluzie, această facilitate e binevenită, dar va avea un impact destul de redus la nivelul contribuabililor. Pentru a putea beneficia de această măsură, contribuabilii trebuie să indeplinească anumite condiţii:

  • activele achiziţionate să se încadreze în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobate prin HG 2139/2004;
  • societatea să înregistreze profit contabil brut în perioada în care pune în funcţiune investiţia;
  • societatea să nu înregistreze pierdere fiscală în perioadele precedente, iar societatea să obţină profit impozabil deoarece această facilitate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.