Telemunca, reglementată acum și în România

La finalul lunii martie a fost promulgată Legea 81/2018 cu privire la reglementarea activității de telemuncă, acest domeniu fiind în sfârșit reglementat și în țara noastră.

Au existat discuții la nivelul Uniunii Europene privind reglementarea acestei activități înca din anul 2000, însă aceasta s-a materializat pentru prima dată abia în anul 2002 prin adoptarea „Acordului Cadru asupra Telemuncii” de către partenerii sociali de la nivelul Uniunii Europene. Începând din acel moment, la nivelul Uniunii Europene s-a vizat în principal creșterea modernității la nivelul relaților de muncă în perspectiva evoluției competitivității și productivității întreprinderilor.

La nivel național, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților pe data de 28 februarie, fiind ulterior promulgat pe 29 martie și a intrat în vigoare începând cu data de 5 aprilie. 

Citește articolul

La finalul lunii martie a fost promulgată Legea 81/2018 cu privire la reglementarea activității de telemuncă, acest domeniu fiind în sfârșit reglementat și în țara noastră.

Au existat discuții la nivelul Uniunii Europene privind reglementarea acestei activități înca din anul 2000, însă aceasta s-a materializat pentru prima dată abia în anul 2002 prin adoptarea „Acordului Cadru asupra Telemuncii” de către partenerii sociali de la nivelul Uniunii Europene. Începând din acel moment, la nivelul Uniunii Europene s-a vizat în principal creșterea modernității la nivelul relaților de muncă în perspectiva evoluției competitivității și productivității întreprinderilor.

La nivel național, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților pe data de 28 februarie, fiind ulterior promulgat pe 29 martie și a intrat în vigoare începând cu data de 5 aprilie. 

La finalul lunii martie a fost promulgată Legea 81/2018 cu privire la reglementarea activității de telemuncă, acest domeniu fiind în sfârșit reglementat și în țara noastră.

Au existat discuții la nivelul Uniunii Europene privind reglementarea acestei activități înca din anul 2000, însă aceasta s-a materializat pentru prima dată abia în anul 2002 prin adoptarea „Acordului Cadru asupra Telemuncii” de către partenerii sociali de la nivelul Uniunii Europene. Începând din acel moment, la nivelul Uniunii Europene s-a vizat în principal creșterea modernității la nivelul relaților de muncă în perspectiva evoluției competitivității și productivității întreprinderilor.

La nivel național, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților pe data de 28 februarie, fiind ulterior promulgat pe 29 martie și a intrat în vigoare începând cu data de 5 aprilie. 

Legea cu privire la telemuncă stipulează ca orice angajat să poată să își desfășoare activitatea de la domiciliu sau din orice alt loc în afara sediului angajatorului, dacă acesta se folosește de mijloacele tehnice și informatice puse la dispoziție de către angajator.

Proiectul de lege, în forma sa inițială, nu le permitea telesalariaților desfășurarea activității pretutindeni, însă comisiile de specialitate din Camera Deputaților au exclus această prevedere, tocmai pentru a facilita această opțiune, care este fundamentală telemuncii.

Telesalariatul va beneficia de contract individual de muncă, iar acest contract va fi introdus în Revisal, telesalariatul fiind egal în drepturi cu toți ceilalți angajați cu contracte normale de muncă.

Programul de lucru va fi decis de comun acord, stabilit între angajat și angajator, întocmai ca în cazul locului de desfășurare a activității. Efectuarea orelor suplimentare este permisă, cu acordul scris al persoanelor în cauză, dar numai pentru cei angajați cu normă întreagă. 

Condițiile necesare desfășurarii activității trebuie asigurate de către angajator, acesta fiind obligat să le pună la dispoziție atât teleangajaților cât și angajaților.

“Art.7. Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesalariatului:

  • Să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
  • Să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
  • Să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă și utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”

“Art.8. (1) Telesalariatul trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de telemuncă.”

Inspectorii ITM vor putea face verificări privind contractele de telemuncă, pentru respectarea normelor de securitate în muncă, la domiciliile declarate în contractele telesalariaților.