Proiect de creștere voluntară a salariului minim pe economie, fără taxarea majorării

Angajatorii din România vor putea să crească voluntar salariile angajaților încadrați cu salariul minim pe economie cu 200 de lei, această sumă în plus urmând a fi scutită de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale.

Citește articolul

Angajatorii din România vor putea să crească voluntar salariile angajaților încadrați cu salariul minim pe economie cu 200 de lei, această sumă în plus urmând a fi scutită de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență emis, de Ministerul Finanțelor.

Măsura face parte din programul „Sprijin pentru România” și trebuie aprobată de Guvern și publicată apoi în Monitorul Oficial.

Ministerul Finanțelor propune astfel neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru creșterea voluntară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut în contractul individual de muncă. Reglementarea regimului fiscal derogatoriu are ca scop “combaterea consecințelor sociale negative cauzate de creșterea prețurilor”

Mai exact, dacă acest proiect de OUG va fi aprobat, de la 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

De această măsură vor beneficia și persoanele nou angajate în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și până la 31 decembrie 2022, inclusiv, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei.

Regimul fiscal prevăzut de proiectul de OUG se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menținut la nivelul de 2750 lei, pentru:

  • veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în intervalul 01 iunie – 31 decembrie 2022, inclusiv, proporțional cu perioada din lună în care salariații au beneficiat de majorarea salarială de 200 de lei;

  • persoanele încadrate în muncă la un nivel al salariului stabilit de 2750 lei (fără a include sporuri si alte adaosuri), în cazul persoanelor nou angajate până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv.