deRainfall februarie 17, 2009

Outplacementul: abordarea corectă

În condiţii economice “normale” sau cu atât mai mult în condiţii de criză economică şi financiară, outplacementul, ca modalitate de sprijinire a viitorilor foşti angajaţi, îşi dovedeşte din plin utilitatea.

Definit ca serviciu de consultanţă dedicat atât angajaţilor cât şi companiilor, menit să asigure o tranziţie facilă către un nou job, respectiv o nouă structură organizaţională, outplacementul ilustrează foarte bine abordarea etică de care companiile trebuie să dea dovadă în condiţii dificile.

În traiectoria de dezvoltare a unei companii, apar uneori momente critice în care, pentru a ramâne competitivă pe piaţă, aceasta trebuie să îşi reducă personalul sau să renunţe (din diferite motive) la anumiţi membri ai echipei, inclusiv la membri ai echipei manageriale. În aceste situaţii, ideal este să beneficieze de consultanţă externă specializată. Aş enumera câteva motive: obiectivitate, confidenţialitate şi expertiză.

Citește articolul

În condiţii economice “normale” sau cu atât mai mult în condiţii de criză economică şi financiară, outplacementul, ca modalitate de sprijinire a viitorilor foşti angajaţi, îşi dovedeşte din plin utilitatea.

Definit ca serviciu de consultanţă dedicat atât angajaţilor cât şi companiilor, menit să asigure o tranziţie facilă către un nou job, respectiv o nouă structură organizaţională, outplacementul ilustrează foarte bine abordarea etică de care companiile trebuie să dea dovadă în condiţii dificile.

În traiectoria de dezvoltare a unei companii, apar uneori momente critice în care, pentru a ramâne competitivă pe piaţă, aceasta trebuie să îşi reducă personalul sau să renunţe (din diferite motive) la anumiţi membri ai echipei, inclusiv la membri ai echipei manageriale. În aceste situaţii, ideal este să beneficieze de consultanţă externă specializată. Aş enumera câteva motive: obiectivitate, confidenţialitate şi expertiză.

În condiţii economice “normale” sau cu atât mai mult în condiţii de criză economică şi financiară, outplacementul, ca modalitate de sprijinire a viitorilor foşti angajaţi, îşi dovedeşte din plin utilitatea.

Definit ca serviciu de consultanţă dedicat atât angajaţilor cât şi companiilor, menit să asigure o tranziţie facilă către un nou job, respectiv o nouă structură organizaţională, outplacementul ilustrează foarte bine abordarea etică de care companiile trebuie să dea dovadă în condiţii dificile.

În traiectoria de dezvoltare a unei companii, apar uneori momente critice în care, pentru a ramâne competitivă pe piaţă, aceasta trebuie să îşi reducă personalul sau să renunţe (din diferite motive) la anumiţi membri ai echipei, inclusiv la membri ai echipei manageriale. În aceste situaţii, ideal este să beneficieze de consultanţă externă specializată. Aş enumera câteva motive: obiectivitate, confidenţialitate şi expertiză.

Din mărturiile angajaţilor care au participat la astfel de programe, efectul care pare a fi cel mai pregnant este descoperirea (sau redescoperirea) unor abilităţi şi capacităţi pe care nu credeau că le au sau de care uitaseră. În această perioadă, ei sunt ajutaţi să işi analizeze alternativele şi să aleagă spre ce se vor îndrepta: un loc de munca similar sau dimpotrivă, într-un domeniu nou, antreprenoriat, freelancing etc.

Cele mai relevante beneficii pentru angajaţi sunt: sprijin (mai ales din punct de vedere psihologic) într-o perioadă dificilă, consultanţa profesionistă de cariera, sporirea şanselor de a-şi găsi rapid un nou loc de muncă.

Din perspectiva companiilor, beneficiile constau în: transmiterea unui mesaj corect privind grija pentru capitalul uman, mai ales către cei care răman în companie dar şi către societate, evitarea formării unei imagini negative ca angajator şi a unor posibile conflicte de muncă, un interval de timp mai mic de “convalescenţă” după masurile luate, condiţii propice de revenire la indicatorii de performanţă anteriori.

În Occident serviciile de outplacement sunt larg răspândite în timp ce pe piaţa locală acestea sunt încă servicii de nişă, la care apelează eventual companiile mari cu politici de resurse umane bine structurate. Cu toate că în Codul Muncii din România este prevazută obligativitatea angajatorilor de a sprijini recalificarea sau reconversia profesională a angajaţilor disponibilizaţi (Art. 69), în practică nu se întamplă întotdeauna aşa. Este o chestiune ce ţine atât de mentalitate cât şi poate de lipsa informaţiei.

Reuşita programului depinde foarte mult de alegerea furnizorului. Contează in primul rând cât de complex este programul de outplacement livrat şi în ce măsură reuseşte să acopere necesitaţile ambelor părţi care au nevoie de consultanţă: angajat şi organizaţie. De exemplu, calitatea consilierii pentru angajat şi abordarea integrată pentru angajator: procese şi etape bine definite in timp, corelate cu aspectele juridic / fiscal / resurse umane implicate. Alte criterii de evaluare sunt: creativitatea soluţiilor oferite pentru orientarea în carieră, expertiza consultanţilor implicaţi, amploarea şi complexitatea proiectelor de acelaşi tip derulate în trecut.

Avantajul competitiv al Jordan Sheppard constă în sinergia tuturor aspectelor implicate în disponibilizarea de personal: consultanţă de carieră, consultanţă juridică şi fiscală, training în parteneriat cu Ascent Group Romania. Jordan Sheppard, ca furnizor de servicii de outplacement, işi propune să abordeze flexibil şi comprehensiv livrarea acestui serviciu pentru că outplacementul în sine este un serviciu flexibil, personalizat, gândit pentru fiecare companie, context şi buget în parte.