Noi măsuri de sprijin acordate salariaților
și angajatorilor

În Monitorul oficial nr. 720 din 10.08.2020 s-a publicat OUG 132/2020 privind noile măsuri de sprijin acordate salariaților și angajatorilor, măsuri pe care le sintetizăm mai jos.

Citește articolul

În Monitorul oficial nr. 720 din 10.08.2020 s-a publicat OUG 132/2020 privind noile măsuri de sprijin acordate salariaților și angajatorilor, măsuri pe care le sintetizăm mai jos.

Măsuri pentru reducerea timpului de lucru

 • în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru și cu reducerea corespunzătoare a salariului.
 • pe această perioadă, pe lângă plata orelor efectiv prestate, salariații beneficiază și de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în CIM și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
 • aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior de ANOFM din bugetul asigurărilor de șomaj.
 • reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive, acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru întreaga lună.
 • reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.
 • măsura poate fi aplicată doar dacă sunt îndeplinite cumulativ 2 condiții:
  • măsura este aplicată unui număr de cel putin 10% din numărul de salariați ai unității;
  • reducerea activității este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii măsurii cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior

Măsuri pentru PFA-uri

 • ordonanța prevede măsuri de sprijin pentru persoanele care realizează venituri în regim independent și care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență/alertă, în baza OUG 30/2020.
 • în contextul reducerii temporare a activității, pe perioada stării de urgență/alertă, aceste persoane vor putea beneficia de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.
 • plata se va face de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere.

Măsuri pentru zilieri si lucrători sezonieri

a) Zilieri

 • pentru zilierii care își desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor virusului SARS-CoV-2 se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
 • beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior vor deconta sumele plătite prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene.

b) Sezonieri

 • acordarea pentru sezonieri a unei indemnizații de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Această facilitate va putea fi acordată până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
 • angajatorul va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, și ulterior va deconta, prin ANOFM, suma reprezentând procentul de 41,5%.
 • decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

Măsuri pentru telemuncă

 • acordarea, o singură dată, a unei sume de 2.500 lei pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
 • această măsură se adresează companiilor care au făcut dovada utilizării telemuncii în perioada stării de urgență.
 • banii se acordă prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din subvenții de la bugetul de stat, în limita bugetului alocat, până la 31 decembrie 2020.
 • modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin Ordin al Ministrului Muncii și Protecției Sociale, care va fi publicat în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la publicarea prezentei Ordonanțe de Urgență.