deRainfall ianuarie 7, 2009

Impozitarea veniturilor din chirii

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) include sumele obţinute din contractele de închiriere în categoria de venituri obţinute din activităţi independente. Excepţie fac contractele de arendare a bunurilor agricole.

Potrivit Codului fiscal, sunt asimilate veniturilor din chirii toate veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

Din punct de vedere al taxării vor fi:

Citește articolul

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) include sumele obţinute din contractele de închiriere în categoria de venituri obţinute din activităţi independente. Excepţie fac contractele de arendare a bunurilor agricole.

Potrivit Codului fiscal, sunt asimilate veniturilor din chirii toate veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

Din punct de vedere al taxării vor fi:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) include sumele obţinute din contractele de închiriere în categoria de venituri obţinute din activităţi independente. Excepţie fac contractele de arendare a bunurilor agricole.

Potrivit Codului fiscal, sunt asimilate veniturilor din chirii toate veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

Din punct de vedere al taxării vor fi:

  • impozit pe venitul net, cota de 16% – faţă de cota de 12% asupra venitului brut din cedarea folosinţei bunurilor;
  • taxa pe venitul net, cota de 5,5% CASS – la fel ca orice venit realizat din activităţile independente.

În ceea ce priveşte impunerea, persoana care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor are obligaţia depunerii, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13.