deRainfall octombrie 11, 2007

Fluctuaţie de personal? Soluţia: Identity Compass

La ora actuală, angajatorii, dar şi angajaţii se confruntă cu aşa-numita problemă de „fluctuaţie a personalului”. A devenit o problemă atât de comună încât începem să o ignorăm. De fapt, această aparentă indiferenţă e un fel de a ne „apăra” împotriva fenomenelor pe care nu le cunoaştem.

Într-adevăr, fluctuaţia personalului este un fenomen care ia amploare în fiecare zi. Ce poate afecta mai grav, în cadrul unei companii, decât plecarea unui angajat sau chiar a mai multora? Oare conştientizăm pe deplin costurile care sunt accentuate de aceste „plecări”? Sau mai mult, impactul defavorabil pe care îl au asupra celorlalţi angajaţi?

Citește articolul

La ora actuală, angajatorii, dar şi angajaţii se confruntă cu aşa-numita problemă de „fluctuaţie a personalului”. A devenit o problemă atât de comună încât începem să o ignorăm. De fapt, această aparentă indiferenţă e un fel de a ne „apăra” împotriva fenomenelor pe care nu le cunoaştem.

Într-adevăr, fluctuaţia personalului este un fenomen care ia amploare în fiecare zi. Ce poate afecta mai grav, în cadrul unei companii, decât plecarea unui angajat sau chiar a mai multora? Oare conştientizăm pe deplin costurile care sunt accentuate de aceste „plecări”? Sau mai mult, impactul defavorabil pe care îl au asupra celorlalţi angajaţi?

La ora actuală, angajatorii, dar şi angajaţii se confruntă cu aşa-numita problemă de „fluctuaţie a personalului”. A devenit o problemă atât de comună încât începem să o ignorăm. De fapt, această aparentă indiferenţă e un fel de a ne „apăra” împotriva fenomenelor pe care nu le cunoaştem.

Într-adevăr, fluctuaţia personalului este un fenomen care ia amploare în fiecare zi. Ce poate afecta mai grav, în cadrul unei companii, decât plecarea unui angajat sau chiar a mai multora? Oare conştientizăm pe deplin costurile care sunt accentuate de aceste „plecări”? Sau mai mult, impactul defavorabil pe care îl au asupra celorlalţi angajaţi?

Fluctuaţia, în opinia noastră, are câteva cauze majore, de care se pare că societatea nu ţine cont. Putem enumera aici: inexistenţa unei culturi organizaţionale, subaprecierea valorilor angajaţilor, lipsa motivării profesionale, ignorarea calităţilor umane, neadaptarea angajaţilor în mediul de lucru, et cetera.

Prin intermediul metodei Identity Compass® pot fi identificate valorile angajaţilor, nevoia/dorinţa de a-şi schimba locul de muncă, factorii motivaţionali la locul de muncă. Pot fi cunoscute şi înţelese atmosfera de lucru şi cultura organizaţională. Pot fi măsuraţi indicatorii de epuizare, respectiv stres negativ, care de cele mai multe ori sunt invizibili până în faza de „burn-out”.

Factorul de unicitate al metodei Identity Compass® constă în evaluarea motivaţiilor şi comportamentelor doar în contextul locului de muncă. Majoritatea celorlalte metode tind să pună persoanele în anumite tipare, însă Identity Compass® demonstrează şi pune accentul pe diferenţa dintre valorile profesionale şi cele personale.

Aşadar, „fluctuaţia personalului” poate fi evitată, în timp chiar eradicată. E nevoie doar de cunoaşterea, conştientizarea şi îmbunătăţirea propriilor calităţi şi valori. Aristotel spunea: „Suntem ceea ce facem în mod repetat”, dar pentru a şti cum suntem, trebuie ca mai întâi să ne descoperim propriile valori.