deAdela Cristea ianuarie 29, 2008

Cât ne costă salariul în 2008?

Anul 2008 a adus multiple schimbări atât în ceea ce priveşte cuantumul taxelor şi contribuţiilor aferente salariilor, cât şi în ceea ce priveşte nivelul salariului minim pe economie şi relativ la anumite categorii profesionale.

Citește articolul

Anul 2008 a adus multiple schimbări atât în ceea ce priveşte cuantumul taxelor şi contribuţiilor aferente salariilor, cât şi în ceea ce priveşte nivelul salariului minim pe economie şi relativ la anumite categorii profesionale.

Anul 2008 a adus multiple schimbări atât în ceea ce priveşte cuantumul taxelor şi contribuţiilor aferente salariilor, cât şi în ceea ce priveşte nivelul salariului minim pe economie şi relativ la anumite categorii profesionale.

Astfel, salariul minim brut pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2008 la 500 lei, fata de 390 de lei in 2007. Potrivit modificărilor legislative aduse prin Hotărârea de Guvern 1.507 din 12 decembrie 2007, salariul minim brut pe economie va mai creşte de la 1 iulie 2008 la 540 lei, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat (creşterea PIB, încadrarea inflaţieiInflaţia este un dezechilibru major prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naţionale. pe culoarul prognozat, menţinerea ritmului creşterii economice si a productivităţii muncii).

Acest salariu minim brut garantat este valabil pentru un loc de muncă cu un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna. În ceea ce priveşte salariul mediu brut utilizat la calcularea punctului de pensie, a ajutorului de deces sau a indemnizaţiei de maternitate, acesta este stabilit la 1550 lei, in conformitate cu legea 387/2007.

Contribuţiile la asigurările sociale, adică procentele din salariul brut pe care angajatorul şi contribuabilul trebuie sa le plătească statului, au suferit câteva modificări:

  • Contribuţia angajatorului la CAS rămâne 19,5% doar până la 1 decembrie 2008. După acestă dată se va reduce la cota de 18% din salariul brut;
  • Contribuţia angajatului la fondul de şomaj scade începând cu 01.01.2008 la 0,5%, faţă de 1% in 2007;
  • Contribuţia angajatului la fondul de sănătate scade de la 6,5% la 5,5% începând cu 1 iulie 2008 şi până la finele anului;
  • Contribuţia firmei la fondul pentru şomaj va scădea de la 2% la 1% începând cu 1 ianuarie 2008 şi până la 0,5% de la 1 decembrie 2008;
  • Contribuţia privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale va avea o limită superioară de 2% începând cu 01.10.2008, faţă de 3,6% înainte. Deci, în funcţie de riscul la care angajatul este expus în timpul jobului, compania va plăti între 0,4 si 2% din salariul brut pentru asigurare;
  • Salariul mediu brut a crescut, de la 1.270 la 1.550 lei.

Orice angajator, indiferent de domeniul în care activează este obligat prin lege să ofere cel puţin salariul minim garantat pe economie. În aceste condiţii, pentru un program normal de muncă de 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, angajaţii nu vor putea primi un salariu net mai mic de 348 lei.

Aşa cum putem remarca, deşi fiscalitatea aferentă salariilor se menţine ridicată, această înregistrează totuşi o tendinţă de scădere în 2008. Având în vedere uşoara scădere a taxelor cu salariile, şomaj, CAS, CASS sau asigurarea pentru accidente, este posibil ca unele companii să utilizeze aceasta economie pentru creşterea salariilor celor mai performanţi dintre angajaţi.

Redăm mai jos şi un tabel recapitulativ cu noile valori ale taxelor şi contribuţiilor aferente salariilor, respectiv cu datele de intrare în vigoare a unora dintre acestea.

 
Contribuţii angajator
CAS (pensii) 19,5% respectiv 18,00% din decembrie 2008
Sănătate 5,5% respectiv 5,2% din decembrie 2008
Şomaj 1,00% respectiv 0,50% din 1 decembrie 2008
Fondul pentru accidente de muncă Între 0,40-2,00% (în funcţie de codul CAEN – obiectul de activitate)
Concedii şi îndemnizaţii 0,85%
Contribuţia la ITM 0,75% sau 0,25% în funcţie de locul în care se păstrează carnetele de muncă (respectiv ITM sau sediul angajatorului)
Fond de garantare a salariilor 0,25%
Total contribuţii angajator minim 27,25% – maxim 28.85% din salariul brut
 
Contribuţii angajaţi
CAS (pensii) 9,50%
Sănătate 6,50% respectiv 5,50% (de la 1 iulie 2008)
Şomaj 0,50%
Impozit salarii 16% din venitul net (Venitul brut mai puţin total contribuţii si deducerea personală)
Total contribuţii angajaţi minim 29,50% din salariul brut realizat