Valoarea tichetelor de masă şi a celor de creşă majorate din mai 2013

Începând cu luna mai 2013 valoarea tichetelor de masă și a celor de creșă a fost majorată.

Ordinul Ministerului Muncii nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 şi Ordinul Ministerului Muncii nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 276 din 16 mai 2013.

Citește articolul

Începând cu luna mai 2013 valoarea tichetelor de masă și a celor de creșă a fost majorată.

Ordinul Ministerului Muncii nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 şi Ordinul Ministerului Muncii nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 276 din 16 mai 2013.

Începând cu luna mai 2013 valoarea tichetelor de masă și a celor de creșă a fost majorată.

Ordinul Ministerului Muncii nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013 şi Ordinul Ministerului Muncii nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 276 din 16 mai 2013.

Pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea unui tichet de masă este de 9,35 lei, faţă de 9 lei, cât a fost până în prezent. Tichetul de masă şi-a păstrat valoarea de 9 lei timp de peste 2 ani de zile, ultima majorare având loc în februarie 2011. Conform Ministerului Muncii, valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 142/1998, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare.

Valoarea tichetului de creşă a crescut, de la 400 de lei până la 420 lei, conform Ordinului. Potrivit Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi de creşă, suma individuală acordată pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creşă se asigură integral din costuri de catre angajator.

Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie. Acestea se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat. Conform actului normativ, tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.