TVA-ul conform noului Cod Fiscal

Noul Cod fiscal aduce o serie de modificari privind TVA-ul, atât din punct de vedere al cotelor, al persoanelor impozabile cât şi al operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare.

Astfel, începând cu 01.01.2016 avem urmatoarele cote de TVA:

Citește articolul

Noul Cod fiscal aduce o serie de modificari privind TVA-ul, atât din punct de vedere al cotelor, al persoanelor impozabile cât şi al operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare.

Astfel, începând cu 01.01.2016 avem urmatoarele cote de TVA:

Noul Cod fiscal aduce o serie de modificari privind TVA-ul, atât din punct de vedere al cotelor, al persoanelor impozabile cât şi al operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare.

Astfel, începând cu 01.01.2016 avem urmatoarele cote de TVA:

  • 20% cota standard care înlocuieşte cota de 24%. Trebuie menționat că această cotă se va aplica doar pentru anul 2016. Din 2017 cota se va diminua la 19%
  • 9% cota redusă care se va aplica pentru protezele medicale, medicamente, produse alimentare, servicii restaurant şi catering, livrarea de apă potabilă şi pentru irigaţii, cazarea în unitaţile turistice.
  • 5% se aplica pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi şi reviste, precum și pentru intrarea la muzee. Această cotă se aplică şi în cazul livrărilor de locuinţe ca parte a politicilor sociale.

Se estimeaza că impactul pozitiv imediat al acestor diminuări de taxă va fi creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor, deci va creşte semnificativ consumul. Pe termen lung, se estimează o creştere a investiţiilor si implicit a locurilor de muncă.

Extinderea cotei reduse de 9% asupra tuturor produselor alimentare va avea un puternic impact pozitiv asupra întregului flux de procesare al produselor alimentare, de la stadiul de materie primă până la produsul finit. Se speră că îmbunătăţirea cash-flow-ului operatorilor economici implicaţi în acest lanţ de producţie din industria alimentară și agricultură va avea ca efect secundar şi reducerea evaziunii fiscale din aceste două sectoare importante ale economiei.

Operaţiunile asupra cărora se aplica taxarea inversa în 2015 sunt:

  • livrările de deseuri şi materii prime rezultate din valorificarea lor
  • livrarea de masă lemnoasă
  • transferul de certificate de emisii de gaze
  • livrarea de energie electrică către in comerciant
  • transferul de certificate verzi

De asemenea se păstrează şi în 2016 şi se mai adaugă două tipuri de operaţiuni:

  • livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel
  • livrarea de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, tablete, PC-uri, laptopuri, console de jocuri

Din punct de vedere al faptului generator de taxă se ridică întrebarea dacă serviciile sau livrările de bunuri efectuate în decembrie 2015 sau ianuarie 2016 se facturează cu cota 20% sau 24%. Există mai multe situaţii:

Astfel, în cazul societăţilor furnizoare de energie electrică, apă sau gaz, faptul generator de TVA intervine la data la care este emisă factura, chiar dacă clientul comunică indexul de consum în luna decembrie 2015. Factura va fi emisă în ianuarie cu TVA de 20%, chiar dacă este facturat consumul din decembrie 2015.

Alta este situaţia societaţilor de leasing,care au un scadenţar care prevede data la care se efectueaza plata ratelor. În acest caz data scadenţei este considerată faptul generator. De pildă pentru rata a cărei dată scadentă este 20 decembrie 2015 se aplică cota de 24%, iar pentru o rată cu scadenţa în ianuarie 2016 se va aplica cota de 20%.

În cazul unei firme de consultanţă care emite rapoarte de lucru in luna decembrie 2015 faptul generator este data întocmirii raportului, chiar dacă facturarea se va face în luna ianuarie 2016. Astfel cota de taxă va fi 24%.

Este important să se analizeze foarte serios când anume intervine exigibilitatea şi faptul generator de taxă, întrucât acestea diferă în funcţie de specificul activităţii fiecărui agent economic.